Wisła | Konstancin-Jeziorna

Wisła

Dolina Środkowej Wisły

Dolina Środkowej Wisły położona jest na terenie dwóch województw: mazowieckiego i lubelskiego. Obejmuje odcinek Wisły o długości ok. 210 km pomiędzy Dęblinem a Płockiem. Na tym obszarze został zachowany naturalny, roztokowy charakter rzeki z licznymi wyspami, starorzeczami i kanałami bocznymi.

Rezerwat Wyspy Zawadowskie

Rezerwat został utworzony w grudniu 1998 r. Obejmuje wody z kępami, wyspami i część brzegów Wisły w mieście Józefów (poniżej osady Dębinki), a także miejscowości: Obórki, Kępa Oborska i Kępa Okrzewska w gminie Konstancin-Jeziorna, częściowo Wisłę z brzegami w dzielnicach Wilanów (na Kępie Zawadowskiej) i Wawer (w Błotach) m. st. Warszawy.