Dostosuj kolor pojemnika do rodzaju odpadów komunalnych | Konstancin-Jeziorna

Dostosuj kolor pojemnika do rodzaju odpadów komunalnych

25-11-2022
Metalowe pojemniki nie są dostosowane do obecnie obowiązujących norm

Zgodnie z nowymi przepisami do 30 czerwca zarządcy i właściciele nieruchomości mieli obowiązek dostosować kolorystykę pojemników do rodzaju segregowanych odpadów. Niestety wielu mieszkańców naszej gminy do dziś tego nie zrobiło. Dlatego konstanciński magistrat przypomina: to obowiązek, a nie dobrowolność.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów pojemniki i worki do gromadzenia odpadów komunalnych powinny mieć odpowiedni kolor, a te pierwsze muszą spełniać dodatkowo określone w dokumencie wymogi techniczne. Przepisy te weszły w życie 1 lipca 2022 r. Niestety nie wszyscy zarządcy i właściciele nieruchomości, bo to na nich spoczywa obowiązek wyposażenia nieruchomości w odpowiednie pojemniki, dostosowali się do nowych zasad. Potwierdzają tą urzędnicze kontrole. Mieszkańcy nie respektują kolorów pojemników przypisanych do danej frakcji odpadów, nie spełniają one także wymaganych przepisami norm technicznych – śmieci nadal są wrzucane do starych, metalowych kubłów, co skutkuje nieprawidłową segregacją śmieci.

Kolorystyka pojemników

Dlatego konstanciński magistrat przypomina: od 1 lipca 2022 r. kolorystyka oraz oznaczenie pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych muszą być zgodne z kolorem przypisanym do danej frakcji. I tak:

 • niebieski – papier;
 • zielony – szkło;
 • żółty – metale i tworzywa sztuczne;
 • brązowy – bioodpady
 • czarny – odpady zmieszane, czyli pozostałości po segregacji.

Ponadto pojemniki muszą:

 • spełniać wymagania techniczne wynikające z obowiązujących w kraju norm PN-EN 840;
 • być wykonane z polietylenu PE-HD niskociśnieniowego wysokiej gęstości, co zapewni im odpowiednią odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz wysokie i niskie temperatury;
 • być szczelne, zamykane i wykonane z materiałów trudnopalnych oraz przystosowane do opróżniania przez pojazdy specjalistyczne.

Inne wymagania

Pojemność pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych musi być dostosowana do liczby osób korzystających z tych pojemników, do ilości wytwarzanych na terenie nieruchomości odpadów oraz częstotliwości ich opróżniania. Należy je ustawiać w granicach nieruchomości, z której zbierane są śmieci w odpowiednio przygotowanych miejscach, łatwo dostępnych zarówno dla użytkownika, jak i dla operatora odbierającego odpady, w sposób niepowodujący uciążliwości i utrudnień dla osób trzecich. Nowe przepisy dotyczą zabudowy jedno- i wielorodzinnej.

Autor
Julita Wołoszyńska-Matysek

Najnowsze aktualności

 • Przy stoliku na balkonie siedzi młody mężczyzna i zatyka sobie uszy.

  Mazowsze konsultuje program ochrony środowiska przed hałasem

  Trwają konsultacje społeczne projektu programu ochrony środowiska przed hałasem dla Mazowsza. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego do 2 maja 2024 r. zaprasza mieszkańców do składania uwag i wniosków. Z kolei 24 kwietnia zaplanowano otwarte spotkanie online.
 • Posiedzenie członków Rady Miejskiej oraz władz gminy. Osoby siedzą przy stołach ułożonych na kształt podkowy. Na środku sali stoi duży telewizor. W tle, na ścianie wyświetlony jest duży ekran.

  Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

  W najbliższą środę (17 kwietnia) odbędzie się 68. sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna. Będzie ona poświęcona dwóm projektom uchwał. Chodzi o zmiany – miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy „A” uzdrowiska i terenów przyległych oraz uchwały budżetowej na 2024 r.