Niepubliczne jednostki oświatowe | Konstancin-Jeziorna

Niepubliczne jednostki oświatowe

18-05-2021

W gminie Konstancin-Jeziorna zarejestrowanych jest 21 niepublicznych placówek oświatowych, w tym: 5 żłobków, 11 przedszkoli, 3 punkty przedszkolne i 2 szkoły podstawowe. Ponadto w Habdzinie funkcjonuje również Dzienny Opiekun – punkt opieki nad dziećmi poniżej 3 roku życia.

Zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych samorządowa dotacja dla niepublicznych przedszkoli wynosi 75 proc. wydatków bieżących ponoszonych na jedno dziecko w przedszkolu prowadzonym przez gminę. Gmina wspiera też punkty przedszkolne, które otrzymują dotację w wysokości 40 proc. wspomnianych wyżej wydatków. Stawki dotacji są znacznie większe, jeśli dziecko ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Szkoły podstawowe

Miesięczna stawka dotacji na ucznia szkoły podstawowej jest równa wysokości subwencji przekazywanej na takie dziecko w szkołach publicznych. W przypadku dzieci z orzeczeniami do kształcenia specjalnego stawka dotacji jest znacznie wyższa. Jest ona w wysokości zgodnej z wagą, do której przypisana jest dana niepełnosprawność, i może wynieść nawet kilka tysięcy złotych.

Wpis do ewidencji niepublicznych placówek oświatowych

Osoby prawne i fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego (gminę Konstancin-Jeziorna) obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek. Szczegółowe informacje oraz niezbędne druki do pobrania dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: Przewodnik interesanta/Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia.

Wykaz niepublicznych jednostek oświatowych

Żłobki i przedszkola

No Bell Przedszkole Montessori
ul. Mirkowska 39
05-520 Konstancin-Jeziorna
tel.: 22 756 98 88
e-mail: sekretariatataktywnaedukacja [dot] pl


Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Tygrysek”
ul. Warszawska 79
05-520 Konstancin-Jeziorna
tel.: 600 317 448
e-mail: kontaktatwesoly-tygrysek [dot] pl


Niepubliczne Przedszkole „Akademia Pana Adama”
ul. Warszawska 200/96A, os. Konstancja, Bielawa
05-520 Konstancin-Jeziorna
tel.: 502 048 177
e-mail: biuroatakademia-panaadama [dot] pl


Przedszkole Niepubliczne „Bimbo”
ul. Oborska 4
05-520 Konstancin-Jeziorna
tel.: 791 707 272
e-mail: patrycja [dot] rydelatbimbo [dot] edu [dot] pl


Przedszkole Niepubliczne „Blue Bell”
ul. Wiejska 35A
05-520 Konstancin-Jeziorna
tel.: 501 644 075, 609 446 131
e-mail: przedszkole [dot] bluebellatgmail [dot] com


Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Reksio”
ul. Piaseczyńska 27
05-520 Konstancin-Jeziorna
tel.: 796 290 608
e-mail: wesolyreksio_przedszkoleato2 [dot] pl


Niepubliczne Przedszkole „Krasnalek”
ul. Powsińska 8
05-520 Konstancin-Jeziorna
tel.: 505 164 160
e-mail: biuroatkrasnalek [dot] pl


„Goodstart” Punkt Przedszkolny
ul. Długa 7A
05-510 Konstancin-Jeziorna
tel.: 22 757 66 20
e-mail: infoatgoodstartkonstancin [dot] pl


Przedszkole Niepubliczne „Świat Dziecka”
ul. Ścienna 148, Bielawa
05-520 Konstancin-Jeziorna
tel.: 606 138 988
e-mail: kontaktatprzedszkoleswiatdziecka [dot] edu [dot] pl


Przedszkole Niepubliczne „Ochronka im bł. Edmunda Bojanowskiego”
ul. Wilanowska 26
05-510 Konstancin-Jeziorna
tel.: 607 155 008, 602 819 336
e-mail: ochronka [dot] kjatop [dot] pl


Niepubliczny Punkt Przedszkolny „ABC Montessori Education”
ul. Lipowa 27
05-520 Konstancin-Jeziorna
tel.: 602 430 160
e-mai: abcatabcmontessori [dot] pl


Dwujęzyczne Przedszkole Niepubliczne „Little Academy"
ul. Łąkowa 38
05-510 Konstancin-Jeziorna
tel.: 695 777 314
e-mail: kontaktatkidsplace [dot] pl


Niepubliczne Przedszkole „Skrzatka Oczatka"
ul. Batorego 18
05-510 Konstancin-Jeziorna
tel.: 511 225 229
e-mail: infoatskrzatek-oczatek [dot] pl


Niepubliczny Żłobek „Wesoły Reksio"
ul. Piaseczyńska 27
05-520 Konstancin-Jeziorna
tel.: 796 290 608


Niepubliczny Żłobek „Wesoły Tygrysek"
ul. Warszawska 79
05-520 Konstancin-Jeziorna
tel.: 600 317 448
e-mail: kontakt@wesoły-tygrysek.pl


Niepubliczny Żłobek „Krasnalek"
ul. Powsińska 8
05-520 Konstancin-Jeziorna
tel.: 505 164 160
e-mail: biuroatkrasnalek [dot] com [dot] pl


Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Borowina"
ul. Zaleśna 55H, Borowina
05-520 Konstancin-Jeziorna
tel.: 510 255 010
e-mail: kasiasieradzanathotmail [dot] com


Niepubliczne Przedszkole American Montessori Preschool
ul. Lipowa 22A, Bielawa
05-520 Konstancin-Jeziorna
tel.: 785 120 000
e-mail: kontaktatamericanmontessori [dot] pl

Szkoły podstawowe

No Bell Szkoła Podstawowa Montessori
ul. Mirkowska 39
05-520 Konstancin-Jeziorna
tel.: 22 756 98 88
e-mail: sekretariatataktywnaedukacja [dot] pl


Niepubliczna Szkoła Podstawowa Mikroszkoła Konstancin
ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 5
05-510 Konstancin-Jeziorna
tel.: 530 788 288
e-mail: mikroszkola [dot] konstancinatgmail [dot] com