oświata | Konstancin-Jeziorna

oświata

Szkoły podstawowe

W sześciu publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Konstancin-Jeziorna uczy się łącznie 1853 uczniów. Placówki posiadają dobrze przygotowaną i wykształconą kadrę pedagogiczną, zaplecze sportowe. Ponadto są wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne, w tym pracownie komputerowe. Działają w nich stołówki i świetlice szkolne oraz oddziały przedszkolne. Szkoły oferują uczniom bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych oraz kół zainteresowań. Przy każdej szkole jest także nowoczesny i bezpieczny plac zabaw.