Finansowe podsumowanie 2020 roku | Konstancin-Jeziorna

Finansowe podsumowanie 2020 roku

29-04-2021

Na platformie internetowej „Na co idą moje pieniądze” można już zobaczyć finansowe podsumowanie 2020 r. Wskaźniki w sprawozdaniu budżetowym są na dobrym poziomie – dochody zrealizowano w 98,13 proc., a wydatki – 97,09 proc. Ubiegły rok zamknął się też nadwyżką w kwocie ponad 5 mln zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Konstancin-Jeziorna za 2020 r. zostało 29 marca 2021 r. przedłożone radnym i będzie podstawą do udzielenia burmistrzowi absolutorium. Obecnie dokument jest omawiany i opiniowany na komisjach merytorycznych Rady Miejskiej.

Dochody i wydatki

Dochody budżetowe gminy w 2020 r. wyniosły 190 603 288,32 zł. Zostały wykonane na poziomie 98,13 proc. planowanej kwoty. Prawie połowa – 44,62 proc. (85 055 970 zł) – to wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Pozostałe to m.in.:

 • dotacje – 20,43 proc. (38 943 146,64 zł),
 • inne podatki i opłaty lokalne – 10,18 proc. (19 411 268,67 zł),
 • subwencje – 10,06 proc. (19 181 202 zł),
 • podatki od nieruchomości – 6,13 proc. (11 681 089,64 zł),
 • inne dochody – 6,27 proc. (11 951 079,86 zł),
 • podatek CIT – 2,3 proc. (4 379 531,51 zł).

W 2020 r. wysokość wydatków ogółem wyniosła 185 516 679,58 zł, w tym wydatki majątkowe – ponad 21,2 mln zł (11 proc. całego budżetu) i wydatki bieżące – ponad 164,2 mln zł (89 proc. całego budżetu), co stanowiło 97,09 proc. kwoty planowanej. Ubiegły rok gmina zamknęła z nadwyżką w wysokości 5 086 608,74 zł.

Zadania inwestycyjne

Gmina Konstancin-Jeziorna w 2020 r. wykonała zadania inwestycyjne na łączną kwotę 21 281 908,33 zł. Do najkosztowniejszych zaliczyć należy m.in.:  wykup gruntów pod inwestycje i drogi (5 mln zł), budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna (4,7 mln zł), przebudowę dróg wraz z odwodnieniem na terenie północno-zachodniego Skolimowa (2,7 mln zł), projekt i budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie (1,5 mln zł), rozbudowę budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Konstancinie-Jeziornie (1 mln zł) oraz przebudowę budynku dawnej szkoły w Kępie Okrzewskiej (1 mln zł). 

Interaktywne sprawozdanie

Sprawozdanie z wykonania ubiegłorocznego budżetu dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej. Graficznie i w przejrzystej formie zostało też udostępnione na platformie internetowej „Na co idą moje pieniądze”. Mieszkańcy mogą się z nim zapoznać bez wychodzenia z domu. Pod adresem: nacoidamojepieniadze.pl znajdziemy także prezentację tegorocznego budżetu, a w zakładce Prognoza PIT dowiemy się, jak gmina rozwija się dzięki podatkom swoich mieszkańców.

Autor
Patryk Siepsiak

Najnowsze aktualności

 • Grafika wektorowa. Plakat promujący konferencję.

  Finansowe wsparcie dla przedsiębiorców – konferencja

  W środę (27 września) w Centrum Edukacyjno-Multimedialnym w Piasecznie (ul. Jana Pawła II 55) odbędzie się konferencja, na której przedstawione zostaną założenia nowego programu regionalnego „Fundusze Europejskie dla Mazowsza”.
 • Samochód na drodze, a za nim na rowerach ludzie w żółtych odblaskowych kamizelkach.

  Jesienny przejazd rowerowy ulicami Konstancina-Jeziorny

  W sobotę (23 września) ulicami Konstancina-Jeziorny przejedzie jesienna masa krytyczna. Start o godz. 18.00 sprzed Urzędu Miasta i Gminy (od strony ul. Kolejowej). Manifestacja rowerzystów może spowodować czasowe utrudnienia w ruchu.