Gmina ma uchwałę krajobrazową, reklamy muszą zniknąć | Konstancin-Jeziorna

Gmina ma uchwałę krajobrazową, reklamy muszą zniknąć

12-01-2022

Burmistrz Konstancina-Jeziorny przypomina o obowiązującej w gminie uchwale krajobrazowej. Zgodnie z nią m.in. do 28 kwietnia 2022 r. z przestrzeni publicznej powinny zniknąć wszelkie tablice i urządzenia reklamowe. Za niestosowanie się do nowych przepisów przewidziano kary finansowe.

Tak zwana uchwała krajobrazowa (uchwała RM nr 333/VIII/24/2021) jest prawem miejscowym. Została przyjęta przez Radę Miejską Konstancin-Jeziorna 24 lutego 2021 r., a weszła w życie 28 kwietnia 2021 r. Dokument wprowadził nowe zasady estetyzacji przestrzeni publicznej. Zgodnie z jego zapisami na obszarze całej gminy obowiązuje zakaz umieszczania tablic i urządzeń reklamowych, z wyjątkiem szyldów informujących o działalności gospodarczej prowadzonej na danej nieruchomości.

Likwidacja reklam

W przypadku tablic i urządzeń reklamowych, istniejących w dniu wejścia w życie nowych przepisów, które nie spełniają określonych w uchwale kryteriów, przyjęto 12-miesięczny okres dostosowania. Oznacza to, że właściciele, użytkownicy wieczyści, posiadacze samoistni nieruchomości lub obiektów budowlanych, na których są one zlokalizowane, na ich likwidację mają czas do 28 kwietnia 2022 r. Termin ten jest nieprzekraczalny. Zachęcamy, aby nie czekać do ostatniej chwili. Za opóźnienie, samowolę reklamową i niestosowanie się do zapisów uchwały przewidziano kary finansowe.

Inne przepisy

Warto też wspomnieć, że uchwała krajobrazowa reguluje także zasady sytuowania i gabaryty ogrodzeń wokół posesji, które od 28 kwietnia 2021 r. muszą spełniać określone standardy. I tak na przykład zabroniona jest m.in. budowa ogrodzeń pełnych. Z treścią uchwały można się zapoznać poniżej. Położenie nieruchomości w strefie ochrony uzdrowiskowej sprawdzimy na stronie Gminnego Systemu Informacji Przestrzennej: gsip.konstancinjeziorna.pl.

Masz pytania?

Jeżeli masz pytania dotyczące zapisów uchwały krajobrazowej skontaktuj się z Wydziałem Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy (nr tel. 22 484 23 92).

Autor
Patryk Siepsiak
Do pobrania
Załącznik Size
Uchwała Rady Miejskiej nr 333/VIII/24/2021 538.12 KB

Najnowsze aktualności

  • Grafika wektorowa. Ikony osób stojących wokół napisu NGO. Poniżej tekst: Otwarty konkurs ofert.

    Ostatnie dni na złożenie wniosku w ramach konkursu ofert

    Tylko do najbliższej środy (19 czerwca), do godz. 13.00, trwa nabór wniosków w otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych. Kwota, jaką gmina Konstancin-Jeziorna zamierza przeznaczyć na realizację zadań z zakresu m.in. kultury fizycznej, turystyki i integracji to 150 tys. zł.
  • Grupa osób na tle ścianki promocyjnej z napisem metropolia warszawska

    Stowarzyszenie „Metropolia Warszawa” ma nowy zarząd

    Przedstawiciele gmin i powiatów zrzeszonych w Stowarzyszeniu „Metropolia Warszawa” spotkali się w czwartek (13 czerwca), aby podsumować 2023 r. i wybrać nowy zarząd. Konstanciński samorząd na walnym zgromadzeniu reprezentowali burmistrz Michał Wiśniewski i jego zastępczyni Katarzyna Tusińska.