Gminy uzdrowiskowe obradowały w Ciechocinku | Konstancin-Jeziorna

Gminy uzdrowiskowe obradowały w Ciechocinku

21-07-2021

Sytuacja finansowa gmin uzdrowiskowych oraz ich przyszłość w pocovidowej rzeczywistości – to tylko niektóre tematy poruszane w czasie corocznego walnego zebrania członków Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP. Konstancin-Jeziornę na spotkaniu reprezentował burmistrz Kazimierz Jańczuk.

Władze polskich uzdrowisk spotkały się 15 lipca w Ciechocinku. Gminę Konstancin-Jeziorna na corocznym walnym zebraniu członków stowarzyszenia reprezentował burmistrz Kazimierz Jańczuk. Tym razem obrady zdominowały tematy związane m.in. z trudną sytuacją finansową samorządów, przyszłością uzdrowisk w pocovidowej rzeczywistości oraz możliwością realizacji inwestycji proekologicznych w ramach programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Bez wsparcia rządu

W sprawozdaniu za rok 2020 Jan Golba, prezes zarządu Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP, podkreślał, że: Lecznictwo uzdrowiskowe, turystyka, turystyka uzdrowiskowa i branże z nimi powiązane są podstawą funkcjonowania uzdrowisk. Wstrzymanie tej działalności w całym sezonie lub w jego większej części to wyrok finansowy na gminy uzdrowiskowe, jedynie odwleczony w czasie. Turystyka, w tym turystyka uzdrowiskowa i lecznictwo uzdrowiskowe, charakteryzuje się ogromnym efektem mnożnikowym w gospodarce, dlatego zwiększenie nakładów na inwestycje związane z rozwojem funkcji turystycznych, oznacza wsparcie znacznie wykraczające poza samą branżę turystyczną.

Gminy uzdrowiskowe pokładały ogromne nadzieje w zapowiadanym przez rząd programie „Polskie Uzdrowiska”, tworzonym w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Niestety, przygotowywany przez wiele miesięcy program nie został ostatecznie przyjęty, a rząd w żaden sposób nie pomógł gminom uzdrowiskowym. Wobec nikłych szans wsparcia w ramach KPO, samorządy domagają się wsparcia i realizacji programu „Polskie Uzdrowiska” poprzez Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych.

Klimatyczne uzdrowiska

Ciekawą propozycją dla gmin uzdrowiskowych oraz obszarów ochrony uzdrowiskowej jest za to stworzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nowy program „Klimatyczne uzdrowiska”, który daje szansę na realizację inwestycji środowiskowych związanych głównie z ochroną klimatu. Jest to pierwszy taki program przygotowany dla gmin uzdrowiskowych.

Ponieważ stopień dofinansowania projektów inwestycyjnych wynosi maksymalnie 70 proc., a gminy są w bardzo trudnej sytuacji finansowej, nie zawsze pozwalającej im na zabezpieczenie środków na wkład własny, uczestnicy walnego zebrania podjęli decyzję o przygotowaniu wystąpienia do prezesa NFOŚiGW w sprawie podniesienia do 85–90 proc. wysokości dofinansowania inwestycji realizowanych w ramach wspomnianego programu.

Aprobatę przedstawicieli samorządów zyskała natomiast informacja o refundacji dla jednostek samorządu terytorialnego utraconych dochodów z tytułu PIT w ramach „Polskiego Ładu”.

Inne sprawy

Na spotkaniu poruszono również sprawę wykorzystania złóż wód leczniczych w uzdrowiskach przez podmioty inne niż spółki państwowe i samorządy wojewódzkie. Włodarze zwrócili uwagę na duży problem w wykorzystaniu wody geotermalnej i leczniczej dla celów balneologicznych czy rekreacyjnych przez samorządy gminne i podmioty nieposiadające koncesji. Zaproponowano, aby w tym przypadku przyjąć słowacki model, który polega na przyznaniu prawa do korzystania z zasobów wód – w przypadku ich niepełnego wykorzystania przez przedsiębiorcę. Zdecydowano również o zwiększeniu ilości analiz i raportów wykonywanych przez stowarzyszenie. Ponadto osoby biorące udział w walnym zgromadzeniu miały okazję zapoznać się z ofertą firmy produkującej autobusy elektryczne.

Autor
Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP

Najnowsze aktualności

  • Kobieta stoi na tle ściany z czerwonej cegły

    Nowy wydział w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna

    W konstancińskim magistracie powstał Wydział Rozwoju, Polityki Gospodarczej i Komunikacji Społecznej. Będzie on odpowiedzialny m.in. za współpracę samorządu z mieszkańcami, przedsiębiorcami, a także organizacjami pozarządowymi i klubami sportowymi.
  • Strażacy podczas akcji gaśniczej pożaru budynku jednorodzinnego

    Pożar zniszczył dom, trwa zbiórka na jego odbudowę

    W jednej chwili życie Marty Romanowskiej i jej córek, mieszkanek Ciszycy, legło w gruzach. Kobieta, która na co dzień pracuje w konstancińskim magistracie, w pożarze domu straciła niemal cały dobytek. Ogień zniszczył dach oraz poddasze, a parter zalała woda. Trwa zbiórka pieniędzy dla pogorzelców.