Konkurs dla klubów sportowych – do 19 stycznia | Konstancin-Jeziorna

Konkurs dla klubów sportowych – do 19 stycznia

18-01-2023

To już ostatni dzwonek. Tylko do najbliższego czwartku (19 stycznia 2023 r.) kluby sportowe mogą wziąć udział w otwartym konkursie projektów na realizację zadań sprzyjających rozwojowi sportu w gminie Konstancin-Jeziorna. Wnioski będą przyjmowane do godz. 13.00. Do podziału jest pół miliona złotych. 

Otwarty konkurs skierowany jest wyłącznie do klubów sportowych, nienależących do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, prowadzących swoją działalność na terenie gminy Konstancin-Jeziorna. Na realizację projektów w tegorocznym budżecie zarezerwowano 500 tys. zł. 

Cele konkursu

Każdy zgłoszony w konkursie projekt powinien służyć realizacji, co najmniej jednemu z poniższych celów publicznych:

 • poprawa warunków uprawiania sportu na terenie gminy Konstancin-Jeziorna;
 • zwiększenie dostępności mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna do działalności sportowej;
 • pobudzanie kreatywności i wpływ na rozwój sportu na terenie gminy Konstancin-Jeziorna;
 • kreowanie pozytywnego wizerunku gminy Konstancin-Jeziorna poprzez sprzyjanie współzawodnictwu sportowemu na wszelkich poziomach.

Na co?

Z ewentualnej dotacji kluby sportowe mogą sfinansować lub dofinansować wydatki związane m.in. z: realizacją programów szkoleń sportowych, zakupem sprzętu sportowego, organizacją lub uczestnictwem w zawodach, korzystaniem z obiektów sportowych do celów szkoleniowych, wynagrodzeniem kadry szkoleniowej, a także opieką medyczną zawodników podczas turniejów czy zawodów. 

Termin

Projekty (formularz wniosku do pobrania poniżej) należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (ul. Piaseczyńska 77) w nieprzekraczalnym terminie do 19 stycznia 2023 r. do godz. 13.00. Uwaga! Za datę złożenia wniosku uznaje się dzień i godzinę jego wpływu do Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna.

Więcej informacji

Szczegółowe informacje na temat konkursu oraz druk wniosku o przyznanie dotacji i jej rozliczenia dostępne są do pobrania poniżej.

Autor
Agnieszka Jarzębska-Isio

Najnowsze aktualności

 • Na górze czerwony napis meteo alert poprzedzony wykrzyknikiem. Obok niego logo Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – niebieski okrąg z białymi literami IMGW, poniżej niebieski napis burze. W tle fragment granatowego parasola oraz krople deszczu.

  Meteo alert pierwszego stopnia: Burze

  Zapowiada się burzowe popołudnie i wieczór. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla powiatu piaseczyńskiego ostrzeżenie pierwszego stopnia. Alert obowiązuje w sobotę (18 maja) od godz. 13.00 do godz. 22.00. Służby apelują o zachowanie szczególnej ostrożności.
 • Grafika wektorowa. Plakat promujący konferencje.

  LGD Perły Mazowsza zaprasza na konferencję

  Stowarzyszenie Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania zaprasza 28 maja br. na konferencję otwierającą realizację nowej strategii rozwoju na lata 2023–2027. Na spotkaniu zaprezentowane zostaną m.in. projekty grantowe, zakresy tematyczne planowanych naborów czy zasady otrzymania wsparcia.