dofinansowanie | Konstancin-Jeziorna

dofinansowanie

MIAS Mazowsze 2022: Budowa oświetlenia w Kierszku

2 czerwca 2022 r. w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2022” gmina Konstancin-Jeziorna otrzyma dotację ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie pod nazwą „Budowa oświetlenia w Kierszku”.

Zakres przedmiotowego zadania obejmował budowę ziemnej kablowej linii elektroenergetycznej oświetlenia drogowego typu YAKXS4*25 mm² w rurze ochronnej 75 mm wraz z montażem słupów stalowych o wysokości 8 m montowanych na fundamentach prefabrykowanych  z wysięgnikami oraz oprawami oświetlenia drogowego typu LED.