Gmina ogłosiła konkurs dla klubów sportowych | Konstancin-Jeziorna

Gmina ogłosiła konkurs dla klubów sportowych

29-01-2024

Gmina Konstancin-Jeziorna ogłosiła w poniedziałek (29 stycznia) otwarty konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu w 2024 roku. Jego adresatami są kluby sportowe. Nabór ofert trwa do 13 lutego, do godz. 13.00. Dotację można otrzymać m.in. na realizację programów szkoleniowych, w tym zakup sprzętu.

Otwarty konkurs skierowany jest wyłącznie do klubów sportowych, nienależących do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, prowadzących swoją działalność na terenie gminy Konstancin-Jeziorna. Na realizację projektów w tegorocznym budżecie zarezerwowano 500 tys. zł. 

Cele konkursu

Każdy zgłoszony w konkursie projekt powinien służyć realizacji, co najmniej jednemu z poniższych celów publicznych:

 • poprawa warunków uprawiania sportu na terenie gminy Konstancin-Jeziorna;
 • zwiększenie dostępności mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna do działalności sportowej;
 • pobudzanie kreatywności i wpływ na rozwój sportu na terenie gminy Konstancin-Jeziorna;
 • kreowanie pozytywnego wizerunku gminy Konstancin-Jeziorna poprzez sprzyjanie współzawodnictwu sportowemu na wszelkich poziomach.

Na co?

Z ewentualnej dotacji kluby sportowe mogą sfinansować lub dofinansować wydatki związane m.in. z: realizacją programów szkoleń sportowych, zakupem sprzętu sportowego, organizacją lub uczestnictwem w zawodach, korzystaniem z obiektów sportowych do celów szkoleniowych, wynagrodzeniem kadry szkoleniowej, a także opieką medyczną zawodników podczas turniejów czy zawodów. 

Termin

Projekty (formularz wniosku do pobrania poniżej) należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (ul. Piaseczyńska 77) w nieprzekraczalnym terminie do 13 lutego, do godz. 13.00. Uwaga! Za datę złożenia wniosku uznaje się dzień i godzinę jego wpływu do Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna.

Więcej informacji

Szczegółowe informacje na temat konkursu oraz druk wniosku o przyznanie dotacji i jej rozliczenia dostępne są do pobrania poniżej.

Autor
Agnieszka Jarzębska-Isio

Najnowsze aktualności

 • Grafika wektorowa. Plakat promujący konferencje.

  LGD Perły Mazowsza zaprasza na konferencję

  Stowarzyszenie Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania zaprasza 28 maja br. na konferencję otwierającą realizację nowej strategii rozwoju na lata 2023–2027. Na spotkaniu zaprezentowane zostaną m.in. projekty grantowe, zakresy tematyczne planowanych naborów czy zasady otrzymania wsparcia.
 • Grupa kilkunastu osób stoi obok siebie.

  Konstancińscy harcerze przeszli szlakiem św. Jakuba

  Harcerze z Uroczyska Konstancin kolejny raz pokazali, że nie ma dla nich rzeczy niemożliwych i przeszli szlakiem św. Jakuba. 11 druhów drogę z portugalskiego Viana do Castelo do Santiago de Compostela pokonało w 9 dni. Trasa liczyła ponad 220 kilometrów.