Dotacje na sport przydzielone | Konstancin-Jeziorna

Dotacje na sport przydzielone

29-01-2021
Na wsparcie sportu gmina przeznaczy 500 tys. zł

Znane już są wyniki konkursu projektów wspierających rozwój sportu w gminie Konstancin-Jeziorna. Dziewięć klubów otrzyma w tym roku pół miliona złotych na m.in. organizację zawodów i szkolenia, w szczególności dzieci i młodzieży.

Na ogłoszony 30 grudnia 2020 r. otwarty konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu w gminie Konstancin-Jeziorna wpłynęło 18 projektów. O dotacje ubiegało się 11 klubów sportowych działających na terenie naszej gminy – tylko takie mogły startować w konkursie. 

Pół miliona

W wyniku oceny formalnej i merytorycznej komisja, powołana przez burmistrza, odrzuciła 2 projekty, które nie spełniły kryteriów formalnych. Pozostałe 16 projektów komisja zarekomendowała burmistrzowi do przyznania dotacji z budżetu gminy. Ostateczne wyniki konkursu poznaliśmy w czwartek (28 stycznia). W tym roku do 9 klubów sportowych trafi łącznie 500 tys. zł. 

Na szkolenie 

Dotacje mają być przeznaczone na m.in. organizację i udział w obozach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, udział w tych rozgrywkach oraz realizację programów szkoleniowych.

Z postępowania konkursowego odrzucone zostały projekty:

  • „Działalność szkoleniowa w dyscyplinie szermierka i uczestnictwo w zawodach w roku 2021 Integracyjnego Klubu Sportowego Fencer Konstancin” złożone przez IKS Fencer Konstancin z Chylic – projekt nie spełnił kryteriów formalnych.
  • „Profesjonalne szkolenie zawodników sekcji badmintona na terenie gm. Konstancin-Jeziorna” złożony przez Akademię Sportu Victoria z Kiełczowa – projekt nie spełnił kryteriów formalnych.

Szczegółowe wyniki otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu w gminie Konstancin-Jeziorna w 2021 r. przedstawione są w poniższym załączniku do pobrania.

Autor
Patryk Siepsiak