Konkursy na dyrektorów trzech gminnych szkół | Konstancin-Jeziorna

Konkursy na dyrektorów trzech gminnych szkół

06-02-2024
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Macieja Rataja w Opaczy

Burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna w poniedziałek (5 lutego) ogłosił trzy konkursy na dyrektorów gminnych szkół podstawowych. Kandydaci mogą składać dokumenty w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (ul. Piaseczyńska 77) do 21 lutego 2024 r.

Kończą się kadencje dyrektorów kilku gminnych placówek oświatowych. W związku z tym, Kazimierz Jańczuk – burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna ogłosił konkursy, które mają wyłonić nowych. Poszukiwani są kandydaci do kierowania:

 • Szkołą Podstawową nr 4 im. Jana Mejstera w Słomczynie;
 • Szkołą Podstawową Integracyjną nr 5 im. Żołnierzy Armii Krajowej Batalionów „Krawiec” i NSZ „Mączyński” w Konstancinie-Jeziornie;
 • Szkołą Podstawową Integracyjną nr 6 im. Macieja Rataja w Opaczy.

Wymagania

Do konkursu może przystąpić osoba spełniająca wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora lub inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 2578). Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych konkursów znajdują się w zamieszczonych poniżej ogłoszeniach.

Termin składania dokumentów

Zainteresowani na złożenie dokumentów mają czas do godz. 15.00 w środę 21 lutego 2024 r. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym z dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora XXX (nazwa placówki)” w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna), w poniedziałki w godz. 9.00–17.00, od wtorku do piątku w godz. 9.00–15.00. Dokumenty można składać również drogą elektroniczną.

Autor
Natalia Poncyljusz

Najnowsze aktualności

 • Sala pełna dzieci

  Są wolne miejsca w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych

  W gminnych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych są jeszcze wolne miejsca. Dziewięć placówek, po dwóch etapach rekrutacji, może przyjąć łącznie 63 dzieci, również te spoza gminy Konstancin-Jeziorna. Szczegółowych informacji udzielają dyrektorzy jednostek oświatowych.
 • Droga gruntowa jest równana

  Trwa równanie dróg gruntowych na terenie gminy

  Gmina Konstancin-Jeziorna sukcesywnie naprawia nierówności na swoich drogach gruntowych. W najbliższych dniach równiarka pojawi się na kolejnych ulicach. Będą to: Cedrowa, Akacjowa, Jaśminowa i Bukowa w Konstancinie-Jeziornie oraz Zawiejska w Borowinie.