Nowa Wilejka (Litwa) | Konstancin-Jeziorna

Nowa Wilejka (Litwa)

26-02-2021
Kościół św. Kazimierza (fot. Starostwo Nowa Wilejka)

Umowa partnerska Konstancina-Jeziorny z Nową Wilejką została podpisana 20 marca 2009 r. Uroczyście sygnowali ją ówcześni włodarze miast: Jurijus Gridiuško i Marek Skowroński. Obejmuje ona współpracę w zakresie kultury, oświaty, sport i pomocy społecznej.

  • Położenie: wschodnia dzielnica Wilna położona w dolinie rzeki Wilejki
  • Obszar: 39,3 km kw.
  • Ludność: ok. 39 tys. mieszkańców

O mieście:

Od swoich początków Nowa Wilejka była miastem wielonarodowościowym, gdzie żyli wspólnie Polacy, Litwini, Żydzi, Białorusini, a pierwszym burmistrzem był Karol Mozer – przemysłowiec ze Szwajcarii. Prawa miejskie Nowa Wilejka uzyskała w 1903 r., jednak po 54. latach samodzielnego bytu została włączona do Wilna. Starostwo Nowa Wilejka jest dziś dzielnicą Wilna. Dominującą zabudowę stanową domki jednorodzinne, a sam obszar słynie z atrakcyjnych walorów przyrodniczych. Ze względu na dużą populację Polaków (ok. 34%), w Nowej Wilejce działa Szkoła Polska im. Józefa Ignacego Kraszewskiego, której od wielu lat patronuje nasza gmina, oraz polskie przedszkole. W okresie Drugiej Rzeczypospolitej w Nowej Wilejce stacjonował 13. Pułk Ułanów Wileńskich. W 1926 r. urodził się tu Tadeusz Konwicki, pisarz. scenarzysta i reżyser.

Strona internetowa: www.vilnius.lt

Herb Nowej Wilejki