Mieszkańcy gminy na bakier z segregacją odpadów | Konstancin-Jeziorna

Mieszkańcy gminy na bakier z segregacją odpadów

21-11-2022

Trwają kontrole w zakresie przestrzegania przez mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna zasad segregacji odpadów komunalnych – a nie jest z tym dobrze. Po zwizytowaniu przez urzędników ponad  750 nieruchomości, aż w 64 proc. przypadków stwierdzono nieprawidłowości.

Od 2020 r. segregacja odpadów to obowiązek dla każdego. Niestety, bywa z nią różnie. Dlatego gmina Konstancin-Jeziorna od kliku miesięcy prowadzi wyrywkowe kontrole nieruchomości zamieszkanych w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej. To, czy właściciele posesji i mieszkańcy bloków przestrzegają zasad segregacji sprawdzają pracownicy Referatu Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta i Gminy w asyście Straży Miejskie

Wszystko w jednym

Urzędnicy przede wszystkim zaglądają do pojemników na odpady zmieszane. – W dalszym ciągu sprawiają one mieszkańcom najwięcej kłopotów – przyznaje Agnieszka Sobieraj, kierownik Wydziału Podatków i Gospodarki Odpadami Komunalnymi UMiG. – Odpady zmieszane wciąż traktowane są przez wielu na równi z odpadami niesegregowanymi, a pojemniki z  nimi często wypełnione są po brzegi odpadami ze wszystkich pozostałych frakcji podlegających selektywnej zbiórce. Na 750 skontrolowanych przez urzędników posesji aż w  480 przypadkach stwierdzono nieprawidłowości (64 proc.). – Zdarzało się, że w pojemnikach na od pady zmieszane znajdowały się materiały budowlane pozostałe po remoncie czy zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – wymienia kierownik. – Jest to niedopuszczalne. Ten rodzaj odpadu właściciele nieruchomości powinni we własnym zakresie dostarczyć do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Nie jest dobrze

Nie najlepiej wypadają również mieszkańcy konstancińskich osiedli. Urzędnicy skontrolowali wszystkie altany śmietnikowe zlokalizowane przy budynkach wielorodzinnych. Tam pojemniki, mimo ich prawidłowego oznakowania, były za pełnione odpadami wrzucanymi według zasady na „chybił trafił”. A jak zaznacza Agnieszka Sobieraj, obowiązek segregacji obowiązuje również mieszkańców bloków. W ostatnim czasie konstanciński magistrat rozesłał do spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych pisma przypominające o tym. Pod urzędniczą lupę zostały wzięte także posesje, na których mieszkańcy prowadzą działalność gospodarczą. W tym przypadku też było sporo nieprawidłowości – odpady po chodzące z  działalności wymieszane były z  komunalnymi. Przypominamy, że właściciele firm zobowiązani są do podpisania osobnej umowy z podmiotem mającym pozwolenie na odbiór takich śmieci na terenie naszej gminy (ich rejestr dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Konstancin-Jeziorna).

Kontrole trwają

Kontrole są kontynuowane, urzędnicy odwiedzają nie tylko nowe adresy, przychodzą też z rewizytą do właścicieli skontrolowanych już nieruchomości. Ponowne stwierdzenie braku segregacji lub nieprawidłowego jej prowadzenia skutkować będzie wszczęciem postępowania administracyjnego w celu naliczenia wyższej opłaty – z 36 zł na 72 zł od osoby. Wszystkich, którzy mają wątpliwości, do jakiej grupy zakwalifikować dane odpady, zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej: segregujna5.um.warszawa.pl.

Autor
Wydział Promocji i Współpracy Zagranicznej

Najnowsze aktualności

  • Ściana budynku, ceglana czerwona elewacja. Przed nim chodnik, a w tle rosną krzewy i drzewa.

    Ostatni moment na złożenie wniosku do budżetu gminy na 2024…

    Do 30 września m.in. radni, organizacje pozarządowe i mieszkańcy mogą składać wnioski do projektu budżetu gminy Konstancin-Jeziorna na 2024 rok. Zgłaszane propozycje muszą dotyczyć wyłącznie zadań własnych gminy.
  • Mapka. Widok działki obrysowanej zieloną linią z góry.

    Działka przy ul. Wilanowskiej czeka na nowego właściciela

    Gmina Konstancin-Jeziorna sprzedaje – w drodze przetargu nieograniczonego – działkę niezabudowaną przy ul. Wilanowskiej, o powierzchni ponad 4 tys. 620 ha. Grunt trafi pod młotek 4 grudnia 2023 r. Jego cena wywoławcza to 25 mln zł.