Ośrodek Pomocy Społecznej czeka na zgłoszenia | Konstancin-Jeziorna

Ośrodek Pomocy Społecznej czeka na zgłoszenia

15-10-2021

Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie prowadzi analizę potrzeb w zakresie realizacji na terenie naszej gminy programów „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” i „Opieka wytchnieniowa”. Zgłoszenia od osób zainteresowanych tą formą wsparcia będą przyjmowane do 20 października.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej planuje uruchomienie w przyszłym roku nowej edycji programów „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” oraz „Opieka wytchnieniowa”, finansowanych ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Ośrodek czeka na zgłoszenia

W związku z tym Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie prowadzi wstępne rozeznanie potrzeb lokalnej społeczności w zakresie liczby osób chętnych do skorzystania z powyższych form wsparcia. Jest to niezbędne do zgłoszenia zapotrzebowania na środki finansowe. Osoby spełniające kryteria opisane poniżej i zainteresowane uzyskaniem wsparcia w 2022 r., proszone są o kontakt z konstancińskim OPS-em. Zgłoszenia będą przyjmowane do 20 października 2021 r.:

 • telefonicznie pod nr.: 22 756 34 85 wew. 22;
 • mailowo: kancelariaatopskonstancinjeziorna [dot] pl.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022”

Cele programu

Celem programu jest przede wszystkim poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnościami. Program zakłada dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w ramach realizowanych zadań. Budżet programu to 150 mln zł.

Na co przeznaczone są środki z programu?

Oprócz wynagrodzenia asystentów, środki z programu przeznaczone są także m.in. na zakup środków ochrony osobistej – do 50 zł miesięcznie, transport asystenta w związku z wyjazdami, które dotyczą realizacji usługi w ramach programu (np. bilety komunikacji publicznej, prywatnej, taksówka itp.) oraz zakup biletów wstępu na wydarzenie kulturalne, rozrywkowe czy sportowe dla asystenta towarzyszącego uczestnikowi programu – do 300 zł miesięcznie. Do tego dochodzi koszt ubezpieczeń OC lub NNW związanych ze świadczeniem usług asystenta.

Kto może liczyć na wsparcie z programu?

 • Dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, łącznie ze wskazaniami o konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby, w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
 • Osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym, umiarkowanym lub traktowane na równi do wymienionych.

Dodatkowe informacje

W ramach programu planowane jest wprowadzenie usługi asystenta osobistego dla co najmniej 4 tys. osób z niepełnosprawnościami. Dodatkowym założeniem jest, aby minimum 70 proc. uczestników programu stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia (czyli osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji), w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Program „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022”

Głównym celem programu jest wsparcie, w codziennych czynnościach związanych z opieką, członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • osobami posiadającymi:
  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573);
  • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności(zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

Dzięki takiemu wsparciu opiekunowie na co dzień zaangażowani w opiekę nad osobą z niepełnosprawnością zyskują czas na odpoczynek, regenerację, czy załatwienie innych ważnych dla nich spraw. Program stwarza możliwość uzyskania zabezpieczenia opieki nad osobą z niepełnosprawnościami w czasie np. planowanej hospitalizacji, zabiegu, rehabilitacji opiekuna. Na realizację programu w 2022 r. zaplanowano 60 mln zł.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

 

Autor
Patryk Siepsiak, Marcin Miziołowski

Najnowsze aktualności

 • Mapa z lotu ptaka z zaznaczoną drogą, która będzie remontowana

  Remont ul. Prawdziwka, dwa dni utrudnień w ruchu

  Przed nami spore utrudnienia, spowodowane remontem ul. Prawdziwka. W poniedziałek (24 czerwca) droga – od ul. Muchomora do granicy z Konstancinem-Jeziorną – będzie frezowana, a we wtorek zaplanowano układanie nowej nawierzchni. W tym dniu ulica na wspomnianym odcinku będzie zamknięta dla ruchu.
 • uczniowie na zakończenie roku szkolnego

  Życzymy udanych, spokojnych i bezpiecznych wakacji

  Na ten dzień czekał każdy uczeń. W piątek (21 czerwca) rok szkolny 2023/2024 przeszedł do historii i rozpoczęły się upragnione wakacje. Z tej okazji podziękowania i życzenia dla całej społeczności szkolnej skierował Michał Wiśniewski, burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna.