Poszukiwani kandydaci na dyrektora zespołu zakładów opieki zdrowotnej | Konstancin-Jeziorna

Poszukiwani kandydaci na dyrektora zespołu zakładów opieki zdrowotnej

24-07-2023

Burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej. Ma to związek z zakończeniem kadencji dotychczasowej szefowej placówki. Kandydaci do 18 sierpnia mają czas na złożenie dokumentów aplikacyjnych.

Kadencja dotychczasowego dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Konstancinie-Jeziornie wygasła z końcem czerwca 2023 r. Iwona Jakubczyk stanowisko to piastowała od grudnia 2014 r. W 2020 r., na podstawie przepisów związanych z wprowadzeniem w Polsce stanu epidemii COVID-19, została ona przedłużona i obowiązywała aż do momentu zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego, co też się stało 1 lipca br. W związku z tym w miniony czwartek (20 lipca) burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna ogłosił konkurs, który wyłoni nowego dyrektora placówki. 

Wymagania

Do konkursu może przystąpić osoba spełniająca wymagania określone w ustawie o działalności leczniczej, rozporządzeniu ministra zdrowia w sprawie przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą oraz regulaminie konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Konstancinie-Jeziornie. Ponadto kandydaci muszą posiadać m.in.:

 • wykształcenie wyższe;
 • wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków dyrektora;
 • co najmniej 5-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej 3-letni staż pracy.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Termin składania dokumentów

Zainteresowani na złożenie dokumentów aplikacyjnych mają czas do 18 sierpnia do godz. 15.00. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym (imię i nazwisko kandydata, adres i numer telefonu kontaktowego) w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przy ul. Piaseczyńskiej 77 lub przesłać pocztą tradycyjną na adres urzędu (należy pamiętać o zamieszczeniu na kopercie dopisku: Konkurs na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Konstancinie-Jeziornie). Dokumenty można również przesłać drogą elektroniczną na adres skrzynki ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP.

Autor
Agnieszka Jarzębska-Isio

Najnowsze aktualności

 • droga, po bokach widać trawę i drzewa

  Z powiatu do gminy – trzy odcinki dróg zmieniły zarządcę

  Gminna sieć dróg zwiększyła się o blisko 6 kilometrów. To efekt decyzji Rady Powiatu Piaseczyńskiego, która przekazała w zarządzanie konstancińskiemu samorządowi odcinki ulic w Kawęczynie, Gassach i Oborach. Teraz gmina będzie odpowiedzialna m.in. za ich stan techniczny i utrzymanie.
 • z lewej strony herb gminy: tarcza herbowa jest biała. Widnieje na niej drzewo – dąb – z brązowym korzeniem i pniem oraz zieloną koroną. Pod drzewem znajduje się pięć błękitnych fal symbolizujących rzekę Jeziorkę. z prawej strony napis Budżet partycypacyjny Gminy Konstancin-Jeziorna 2022, Ty decydujewsz!

  Budżet partycypacyjny 2025 czas start – można już składać…

  Wystartował Budżet Partycypacyjny Gminy Konstancin-Jeziorna 2025. Na realizację pomysłów mieszkanek i mieszkańców jest 800 tys. zł, w tym 600 tys. zł na zadania inwestycyjno-remontowe i 200 tys. na pozostałe. Projekty można zgłaszać do 5 czerwca br.
 • Nowa siedziba ZGK

  Zakład Gospodarki Komunalnej przeprowadza się do nowej…

  Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie powraca na ul. Warecką 22. Od najbliższego poniedziałku (27 maja br.) mieszkańcy będą obsługiwani już w nowej siedzibie. Wcześniej, w piątek (24 maja), planowana jest przeprowadzka. Tego dnia zakład będzie zamknięty dla interesantów.
 • Sala posiedzeń, około 20 osób siedzi przy stołach, na ścianie wisi ekran projekcyjny

  Radni wybrali przewodniczących stałych i doraźnej komisji

  Znamy już nazwiska przewodniczących komisji stałych i doraźnej Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna. W siedmiu pracami kierować będą radni Koalicji Obywatelskiej, a w jednej – komitetu Współpraca Ponad Podziałami. Decyzje zapadły na posiedzeniu, które odbyło się w poniedziałek (20 maja br.).