Konstancińscy pływacy w Kadrze Narodowej Juniorów | Konstancin-Jeziorna

Konstancińscy pływacy w Kadrze Narodowej Juniorów

04-11-2022

Ogromny sukces pływaków z Integracyjnego Klubu Sportowego Konstancin. Aż czterech jego zawodników zostało powołanych do Kadry Narodowej Juniorów. Z orłem na piersi wystąpią Maria Czubak, Weronika Głowacka, Mikołaj Juchno i Aleksander Kriukow.

Polski Związek Sportowy powołał do Kadry Narodowej Juniorów w Pływaniu czterech mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna. To zawodnicy Integracyjnego Klubu Sportowego Konstancin. O medale dla Polski z orłem na piersi będą walczyć: Maria Czubak, Weronika Głowacka, Mikołaj Juchno i Aleksander Kriukow.

Wysokie kryteria

Cała czwórka, aby znaleźć się w kadrze, musiała spełnić wysokie kryteria. Powołani do niej mogli zostać jedynie zawodnicy z miejsc 1–3 w rankingu ogólnopolskim, w konkurencjach olimpijskich, w roku 2022 na pływalni 50 metrów, a także zawodnicy, którzy uzyskali powyżej 750 punktów FINA w konkurencjach nieolimpijskich i olimpijskich w roku 2022 na pływalni 50 metrów. Konstancinianie spełnili wszystkie te warunki.

Ogromny sukces

Narodowa Kadra Juniorów w Pływaniu liczy 36 osób. Młodzi pływacy, którzy zostali do niej powołani, zostali już objęci szkoleniem centralnym, organizowanym i finansowanym przez Polski Związek Pływacki. – Tak duża liczba pływaków powołanych do kadry narodowej dotyczy z reguły szkół mistrzostwa sportowego – mówi Aleksandra Golon, koordynatorka szkolenia sportowego w IKS Konstancin. – Małe kluby, takie jak nasz, najczęściej nie mają swoich przedstawicieli, dlatego to jest fenomen na skalę Polski.

Obecnie młodzi zawodnicy IKS Konstancin przebywają na swoim pierwszym zgrupowaniu szkoleniowym w Lublinie. Gratulujemy i życzymy sukcesów!

Autor
Julita Wołoszyńska-Matysek

Najnowsze aktualności

  • Fragment mapy. Czarną grubą linią, o nieregularnym kształcie, zaznaczono granice obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

    Rejon ul. Kolejowej – wyłożenie projektu planu i dyskusja

    Od 31 stycznia do 21 lutego 2023 r. trwa wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum Konstancina-Jeziorny – rejon ul. Kolejowej (etap 1). Dyskusja nad dokumentem obędzie się 9 lutego 2023 r. o godz. 17.00 w Urzędzie Miasta i Gminy.
  • Grafika wektorowa. Duże litery skrótu NGO pod nimi tekst: powiat piaseczyński.

    Starostwo ogłosiło konkurs dla organizacji pozarządowych

    Do 16 lutego 2023 r. Starostwo Powiatowe w Piasecznie prowadzi nabór ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sportu oraz zdrowia. Na organizację różnych przedsięwzięć zaplanowano łącznie 343 tys. zł. Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych.