Gmina dofinansowuje zakup zbiorników na deszczówkę | Konstancin-Jeziorna

Gmina dofinansowuje zakup zbiorników na deszczówkę

04-01-2022

Gmina Konstancin-Jeziorna udziela dotacji na zakup zbiornika do gromadzenia deszczówki. Wysokość dofinansowania może wynieść nawet 2 tys. zł. Trzeba tylko złożyć wniosek w Urzędzie Miasta i Gminy. Jest na to czas do 1 listopada 2022 r.

Wsparcie finansowe przyznawane jest na podstawie uchwały Rady Miejskiej nr 269/8/20/2020 z 16 września 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy na zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegającej na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania.

Dla kogo?

Dotację może otrzymać każdy mieszkaniec gminy – zarówno osoby fizyczne, jaki i przedsiębiorcy. O przyznaniu dotacji decyduje poprawność złożonego wniosku oraz kolejność zgłoszenia – aż do wyczerpania puli środków przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym.

Na co?

Dotacja obejmuje zakup:

  • zbiorników retencyjnych naziemnych o pojemności nie mniejszej niż 200 litrów;
  • zbiorników podziemnych o pojemności nie mniejszej niż 1000 litrów, które muszą być szczelnymi zbiornikami do gromadzenia wód opadowych;
  • zbiorników retencyjno-rozsączających wraz z wykonaniem instalacji rozprowadzającej.

Wartość dofinansowania wynosi 50 procent poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 2 tys. zł. Wnioski można składać do 1 listopada 2022 r.

Jak uzyskać dotację?

Aby skorzystać z dofinansowania należy:

  • złożyć do Urzędu Miasta i Gminy wniosek – wzór do pobrania poniżej;
  • podpisać z gminą umowę dotacyjną;
  • wykonać instalację zgodnie z zapisami uchwały;
  • złożyć wniosek o rozliczenie dotacji wraz z dokumentami potwierdzającymi wykonanie instalacji.

Przyznaną dotację należy rozliczyć najpóźniej do 30 listopada 2022 r.

Szczegółowe informacje dot. procedury naboru wniosków można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (tel.: 22 484 24 29). 

Autor
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa