Złóż wniosek, weź gminną dotację i łap deszczówkę | Konstancin-Jeziorna

Złóż wniosek, weź gminną dotację i łap deszczówkę

22-04-2022

Konstanciński samorząd dotuje zakup specjalnych zbiorników do gromadzenia deszczówki i wykonanie instalacji rozprowadzającej. Mieszkańcy mogą starać się o dofinansowanie w wysokości do 2 tys. zł. Wnioski należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy. Jest na to czas do 1 listopada 2022 r.

Gmina Konstancin-Jeziorna dofinansowuje rozwiązania, których celem jest zatrzymywanie i ponowne wykorzystywanie wody deszczowej. Dotację może otrzymać każdy mieszkaniec – zarówno osoby fizyczne, jaki i przedsiębiorcy.

Wysokość wsparcia to 50 proc. poniesionych kosztów (ale nie więcej niż 2 tys. zł) zakupu zbiornika – retencyjnego naziemnego o pojemności nie mniejszej niż 200 litrów; podziemnego o pojemności nie mniejszej niż 1000 litrów, który musi być szczelnym zbiornikiem do gromadzenia wód opadowych lub retencyjno-rozsączającego, wraz z wykonaniem instalacji rozprowadzającej.

O przyznaniu dotacji decyduje poprawność złożonego wniosku, te będą przyjmowane do 1 listopada 2022 r., oraz kolejność zgłoszenia – aż do wyczerpania puli środków przeznaczonych na ten cel w budżecie. W tym roku jest to 20 tys. zł. Szczegółowe informacje dotyczące procedury naboru wniosków można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (nr tel. 22 484 24 29).

Autor
Patryk Siepsiak