Ważne terminy przed drugą turą wyborów na burmistrza | Konstancin-Jeziorna

Ważne terminy przed drugą turą wyborów na burmistrza

10-04-2024

Przed nami druga tura wyborów na burmistrza gminy Konstancin-Jeziorna. Zgodnie z kalendarzem wyborczym do 11 kwietnia jest czas na zgłoszenie chęci głosowania korespondencyjnego, a do 16 kwietnia zamiaru skorzystania z bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego. Dotyczy to wyborców z niepełnosprawnościami oraz uprawnionych seniorów, którzy nie zrobili tego przed pierwszym głosowaniem.

W niedzielę 21 kwietnia odbędzie się druga tura wyborów na burmistrza gminy Konstancin-Jeziorna. W związku z tym przypominamy o specjalnych prawach, a także ważnych terminach dla osób z niepełnosprawnościami oraz seniorów 60+. 

Głosowanie korespondencyjne

Najpóźniej w 10. dniu przed drugą turą wyborów, czyli do 11 kwietnia, wyborca, który nie zgłosił zamiaru głosowania korespondencyjnego przed pierwszym głosowaniem, może zgłosić komisarzowi wyborczemu taki zamiar. Pakiet wyborczy zostanie doręczony przez Pocztę Polską najpóźniej 6. dnia przed dniem wyborów. W skład pakietu wyborczego wchodzą: koperta zwrotna, karta do głosowania, koperta na kartę do głosowania, oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania, instrukcja głosowania korespondencyjnego i ewentualnie nakładka na kartę do głosowania sporządzona w alfabecie Braille’a. Kopertę zwrotną odbierze listonosz, można ją też odnieść do placówki Poczty Polskiej, a w dniu głosowania osobiście do obwodowej komisji wyborczej. 

Bezpłatny transport

Natomiast do 16 kwietnia należy zgłosić w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna zamiar skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do/z lokalu wyborczego. Dotyczy to wyłącznie osób, które nie zrobiły tego przed pierwszym głosowaniem.

Bezpłatny transport do/z lokalu wyborczego przysługuje wyborcy o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończyli 60 lat. Osoby te mają prawo do bezpłatnego transportu z miejsca zamieszkania, pod którym dany wyborca ujęty jest w spisie wyborców do lokalu wyborczego właściwego dla obwodu głosowania, w którego spisie wyborców ujęty jest ten wyborca oraz transportu powrotnego. Jeśli stan zdrowia wyborcy nie pozwala na samodzielną podróż, może towarzyszyć mu opiekun.

Inne terminy

Poniżej inne ważne terminy dla wyborców z niepełnosprawnościami oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat:

 • do 12 kwietnia należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa w ponownym głosowaniu w przypadku niezłożenia wniosku przed pierwszą turą;
 • do 18 kwietnia należy złożyć do burmistrza gminy wniosek o zmianę miejsca głosowania w obwodzie właściwym dla lokalu przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych, w przypadku niezłożenia wniosku przed pierwszym głosowaniem;
 • do 19 kwietnia można złożyć do burmistrza gminy oświadczenie o cofnięciu pełnomocnictwa (po upływie tego terminu oświadczenie takie można złożyć obwodowej komisji wyborczej w dniu ponownego głosowania – 21 kwietnia 2024 r. w godz. 7.00–21.00, pod warunkiem, że pełnomocnik jeszcze nie oddał głosu).
Autor
Agnieszka Jarzębska-Isio

Najnowsze aktualności

 • Sala pełna dzieci

  Są wolne miejsca w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych

  W gminnych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych są jeszcze wolne miejsca. Dziewięć placówek, po dwóch etapach rekrutacji, może przyjąć łącznie 63 dzieci, również te spoza gminy Konstancin-Jeziorna. Szczegółowych informacji udzielają dyrektorzy jednostek oświatowych.
 • Droga gruntowa jest równana

  Trwa równanie dróg gruntowych na terenie gminy

  Gmina Konstancin-Jeziorna sukcesywnie naprawia nierówności na swoich drogach gruntowych. W najbliższych dniach równiarka pojawi się na kolejnych ulicach. Będą to: Cedrowa, Akacjowa, Jaśminowa i Bukowa w Konstancinie-Jeziornie oraz Zawiejska w Borowinie.