Weź udział w ekokonkursie i wygraj pieniądze | Konstancin-Jeziorna

Weź udział w ekokonkursie i wygraj pieniądze

21-08-2023

Do 8 września 2023 r. organizacje społeczne i inne uprawnione podmioty mogą zgłaszać się do konkursu organizowanego przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Nagrodzone zostaną najciekawsze projekty ekologiczne realizowane na rzecz lokalnego środowiska. 

Konkurs „Lokalne Ekopraktyki”, organizowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, skierowany jest do m.in.: kół gospodyń wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych, gminnych ośrodków kultury, organizacji społecznych, towarzystw regionalnych oraz innych podmiotów pozarządowych działających na obszarach wiejskich i miejsko-wiejskich. Warunkiem uczestnictwa w nim jest posiadanie wpisu w odpowiednim dla wykonywanej działalności rejestrze i prowadzące działalność na minimum rok przed dniem ogłoszenia konkursu, co miało miejsce 7 sierpnia 2023 r.

Cele konkursu

Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszych inicjatyw ekologicznych, które zostały zrealizowane na rzecz lokalnego środowiska na przestrzeni przynajmniej ostatniego roku, licząc od daty jego ogłoszenia. Chodzi też o popularyzację właściwych zachowań ekologicznych, które z łatwością można stosować w gospodarstwie domowym oraz w najbliższym otoczeniu. Mowa tu m.in. o zbieraniu deszczówki, prowadzeniu różnorodnych biologicznie ogródków, retencji wody, proekologicznych miejscach spotkań, sąsiedzkich wymianach rzeczy, warsztatach ekologicznych, naprawie np. sprzętu elektronicznego w duchu zero waste czy niemarnowaniu żywności i innych zasobów. Zgłaszane projekty powinny przyczyniać się do aktywizacji społeczności lokalnych oraz zwiększenia ich świadomości ekologicznej, a w jego realizację musi być zaangażowanych co najmniej 5 osób.

Czekają nagrody

Najciekawsze inicjatywy ekologiczne zostaną nagrodzone: 1. miejsce – 10 tys. zł, 2. miejsce – 7 tys. zł oraz 3. miejsce – 4 tys. zł. Komisja konkursowa może przyznać także do pięciu wyróżnień w postaci nagród pieniężnych w wysokości 1 tys. zł. Dodatkowo laureaci trafią do e-booka pt. „Lokalne Ekopraktyki”, opisującego najlepsze zrealizowane inicjatywy. Zgłoszenia, na specjalnym formularzu, należy przesłać najpóźniej do 8 września 2023 r. Szczegóły konkursu dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Autor
Julita Wołoszyńska-Matysek

Najnowsze aktualności

 • droga, po bokach widać trawę i drzewa

  Z powiatu do gminy – trzy odcinki dróg zmieniły zarządcę

  Gminna sieć dróg zwiększyła się o blisko 6 kilometrów. To efekt decyzji Rady Powiatu Piaseczyńskiego, która przekazała w zarządzanie konstancińskiemu samorządowi odcinki ulic w Kawęczynie, Gassach i Oborach. Teraz gmina będzie odpowiedzialna m.in. za ich stan techniczny i utrzymanie.
 • z lewej strony herb gminy: tarcza herbowa jest biała. Widnieje na niej drzewo – dąb – z brązowym korzeniem i pniem oraz zieloną koroną. Pod drzewem znajduje się pięć błękitnych fal symbolizujących rzekę Jeziorkę. z prawej strony napis Budżet partycypacyjny Gminy Konstancin-Jeziorna 2022, Ty decydujewsz!

  Budżet partycypacyjny 2025 czas start – można już składać…

  Wystartował Budżet Partycypacyjny Gminy Konstancin-Jeziorna 2025. Na realizację pomysłów mieszkanek i mieszkańców jest 800 tys. zł, w tym 600 tys. zł na zadania inwestycyjno-remontowe i 200 tys. na pozostałe. Projekty można zgłaszać do 5 czerwca br.
 • Nowa siedziba ZGK

  Zakład Gospodarki Komunalnej przeprowadza się do nowej…

  Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie powraca na ul. Warecką 22. Od najbliższego poniedziałku (27 maja br.) mieszkańcy będą obsługiwani już w nowej siedzibie. Wcześniej, w piątek (24 maja), planowana jest przeprowadzka. Tego dnia zakład będzie zamknięty dla interesantów.
 • Sala posiedzeń, około 20 osób siedzi przy stołach, na ścianie wisi ekran projekcyjny

  Radni wybrali przewodniczących stałych i doraźnej komisji

  Znamy już nazwiska przewodniczących komisji stałych i doraźnej Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna. W siedmiu pracami kierować będą radni Koalicji Obywatelskiej, a w jednej – komitetu Współpraca Ponad Podziałami. Decyzje zapadły na posiedzeniu, które odbyło się w poniedziałek (20 maja br.).