Wróciła nauka zdalna, wyjątek dla uczniów klas 1–4 | Konstancin-Jeziorna

Wróciła nauka zdalna, wyjątek dla uczniów klas 1–4

27-01-2022

Koronawirus uderzył po raz kolejny. Rosnąca w zatrważającym tempie liczba zakażonych COVID-19 spowodowała zawieszenie nauki stacjonarnej. Od czwartku (27 stycznia) uczniowie klas 5–8 podstawówek oraz wszystkich klas szkół ponadpodstawowych znów uczą się zdalnie. Zmiany obowiązują do 27 lutego. 

Piąta fala koronawirusa zalewa Polskę. Niestety, każdego dnia lawinowo przybywa chorych na COVID-19. Jest też duża liczba zgonów. Aby zahamować tempo zakażeń, Minister Edukacji i Nauki znów zawiesił naukę stacjonarną w szkołach, ale nie dla wszystkich uczniów.

Powraca nauka zdalna

Od czwartku (27 stycznia) na naukę zdalną przeszli uczniowie klas 5–8 szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych – w tym placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego, szkół artystycznych. Z kolei w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych specjalnych to dyrektor placówki sam decyduje o formie prowadzenia w niej zajęć. Dotyczy to także szkół specjalnych funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej.

Bez zmian 

Po staremu zostaje w klasach 1–4 szkół podstawowych oraz w oddziałach przedszkolnych w szkołach – zerówkach. Bez zmian pozostaje również funkcjonowanie placówek wychowania przedszkolnego – przedszkola, zespoły wychowania przedszkolnego, punkty przedszkolne – oraz żłobków. Nie zostało także ograniczone stacjonarne funkcjonowanie szkół, centrów oraz placówek, które przygotowują i przeprowadzają egzaminy: zawodowe, potwierdzające kwalifikacje w zawodzie i eksternistyczne. Nadal będzie można m.in.: organizować na terenie szkoły konsultacje dla uczniów przygotowujących się do egzaminu ósmoklasisty i matury, a także przeprowadzać konkursy, olimpiady i turnieje wiedzy. Nie zmienił się także harmonogram ferii zimowych w poszczególnych województwach. 

Więcej informacji

Aktualne informacje i zalecenia dostępne są na stronie: www.gov.pl/koronawirus.

Autor
Agnieszka Jarzębska-Isio

Najnowsze aktualności

  • Grafika wektorowa. Plakat promujący konferencje.

    LGD Perły Mazowsza zaprasza na konferencję

    Stowarzyszenie Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania zaprasza 28 maja br. na konferencję otwierającą realizację nowej strategii rozwoju na lata 2023–2027. Na spotkaniu zaprezentowane zostaną m.in. projekty grantowe, zakresy tematyczne planowanych naborów czy zasady otrzymania wsparcia.
  • Grupa kilkunastu osób stoi obok siebie.

    Konstancińscy harcerze przeszli szlakiem św. Jakuba

    Harcerze z Uroczyska Konstancin kolejny raz pokazali, że nie ma dla nich rzeczy niemożliwych i przeszli szlakiem św. Jakuba. 11 druhów drogę z portugalskiego Viana do Castelo do Santiago de Compostela pokonało w 9 dni. Trasa liczyła ponad 220 kilometrów.