Wymień kopciucha, możesz dostać do 5 tys. zł | Konstancin-Jeziorna

Wymień kopciucha, możesz dostać do 5 tys. zł

08-01-2024

Od nowego roku gminna dotacja do wymiany starych pieców węglowych na ekologiczne źródła ciepła może wynieść do 5 tys. zł. Konstanciński samorząd już od kilku lat dotuje modernizację systemów ogrzewania – aby otrzymać wsparcie trzeba tylko złożyć wniosek.

Wsparcie finansowe przyznawane jest na podstawie uchwały Rady Miejskiej nr 432/8/33/2021 z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie z budżetu gminy Konstancin-Jeziorna przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska, obejmujących modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych, na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego.

Dla kogo?

Dotację może otrzymać każdy, kto posiada budynek – znajdujący się na terenie naszej gminy – ogrzewany piecem na paliwo stałe – zarówno osoby fizyczne, jaki i przedsiębiorcy. O przyznaniu dotacji decyduje poprawność złożonego wniosku oraz kolejność zgłoszenia – aż do wyczerpania puli środków przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym.

Wysokość dotacji

Dotacja udzielana w 2024 r. obejmuje wymianę pieców opalanych na paliwa stałe na piece gazowe, olejowe, elektryczne lub pompy ciepła i wynosi 75 proc. wartości modernizacji systemu grzewczego, ale nie więcej niż 5 tys. zł. Dotację należy rozliczyć najpóźniej do 15 listopada.

Co należy zrobić, aby uzyskać dotację

 • Złożyć do Urzędu Miasta i Gminy wniosek – wzór do pobrania poniżej lub na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce: Środowisko i ekologia/Powietrze.
 • Podpisać z gminą umowę dotacyjną.
 • Zdemontować i legalnie zutylizować stary piec. Kupić, zainstalować i uruchomić nowe urządzenie grzewcze.
 • Złożyć wniosek o rozliczenie dotacji wraz z dokumentami potwierdzającymi przeprowadzenie modernizacji systemu ogrzewania.

Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy (tel.: 22 484 24 24).

Liczba wniosków i udzielonych dotacji w latach 2017–2023:

 • 2017 r. – wpłynęły 24 wnioski, przyznano 15 dotacji na kwotę 49 531,97 zł;
 • 2018 r. – wpłynęły 22 wnioski, przyznano 15 dotacji na kwotę 48 561,61 zł;
 • 2019 r. – wpłynęły 33 wnioski, przyznano 29 dotacji na kwotę 84 283,07 zł;
 • 2020 r. – wpłynęło 25 wniosków, przyznano 15 dotacji na kwotę 72 665,37 zł;
 • 2021 r. – wpłynęły 44 wnioski, przyznano 35 dotacji na kwotę 188 505,78 zł;
 • 2022 r. – wpłynęło 30 wniosków, przyznano 27 dotacji na kwotę 285 110,99 zł;
 • 2023 r. – wpłynęło 17 wniosków, przyznano 16 dotacji na kwotę 138 857,33 zł. 
Autor
Natalia Poncyljusz

Najnowsze aktualności

 • droga, po bokach widać trawę i drzewa

  Z powiatu do gminy – trzy odcinki dróg zmieniły zarządcę

  Gminna sieć dróg zwiększyła się o blisko 6 kilometrów. To efekt decyzji Rady Powiatu Piaseczyńskiego, która przekazała w zarządzanie konstancińskiemu samorządowi odcinki ulic w Kawęczynie, Gassach i Oborach. Teraz gmina będzie odpowiedzialna m.in. za ich stan techniczny i utrzymanie.
 • z lewej strony herb gminy: tarcza herbowa jest biała. Widnieje na niej drzewo – dąb – z brązowym korzeniem i pniem oraz zieloną koroną. Pod drzewem znajduje się pięć błękitnych fal symbolizujących rzekę Jeziorkę. z prawej strony napis Budżet partycypacyjny Gminy Konstancin-Jeziorna 2022, Ty decydujewsz!

  Budżet partycypacyjny 2025 czas start – można już składać…

  Wystartował Budżet Partycypacyjny Gminy Konstancin-Jeziorna 2025. Na realizację pomysłów mieszkanek i mieszkańców jest 800 tys. zł, w tym 600 tys. zł na zadania inwestycyjno-remontowe i 200 tys. na pozostałe. Projekty można zgłaszać do 5 czerwca br.
 • Nowa siedziba ZGK

  Zakład Gospodarki Komunalnej przeprowadza się do nowej…

  Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie powraca na ul. Warecką 22. Od najbliższego poniedziałku (27 maja br.) mieszkańcy będą obsługiwani już w nowej siedzibie. Wcześniej, w piątek (24 maja), planowana jest przeprowadzka. Tego dnia zakład będzie zamknięty dla interesantów.
 • Sala posiedzeń, około 20 osób siedzi przy stołach, na ścianie wisi ekran projekcyjny

  Radni wybrali przewodniczących stałych i doraźnej komisji

  Znamy już nazwiska przewodniczących komisji stałych i doraźnej Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna. W siedmiu pracami kierować będą radni Koalicji Obywatelskiej, a w jednej – komitetu Współpraca Ponad Podziałami. Decyzje zapadły na posiedzeniu, które odbyło się w poniedziałek (20 maja br.).