Można już składać wnioski o preferencyjny zakup węgla | Konstancin-Jeziorna

Można już składać wnioski o preferencyjny zakup węgla

09-11-2022

Gmina Konstancin-Jeziorna będzie sprzedawać węgiel swoim mieszkańcom. Ruszyło przyjmowanie wniosków o jego zakup po preferencyjnej cenie. Druki należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy przy ul. Piaseczyńskiej 77.

Wkrótce ruszy sprzedaż węgla dla mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna na preferencyjnych zasadach i w celu zaspokojenia potrzeb własnego gospodarstwa domowego. Poniżej publikujemy krótki informator dotyczący procedury zakupu opału oraz druk wniosku, który należy wypełnić i złożyć w konstancińskim magistracie.  

 1. Prawo do zakupu preferencyjnego paliwa stałego (węgla kamiennego lub/i ekogroszku) w 2022 r. przysługuje przedstawicielowi gospodarstwa domowego zlokalizowanego w budynku znajdującym się na terenie gminy Konstancin-Jeziorna, dla którego dokonano zgłoszenia lub wpisu do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków i podano w nim jako główne źródło ogrzewania – źródło węglowe. W 2022 r. można zakupić paliwo stałe po cenie preferencyjnej w ilości maksymalnej 1,5 t i w cenie maksymalnej 2 tys. zł za tonę – dla każdego gospodarstwa domowego.
 2. Podstawą przyznania uprawnienia do zakupu paliwa, o którym mowa w pkt.1 jest złożenie i pozytywne zweryfikowanie przez Urząd Miasta i Gminy wniosku o preferencyjny zakup paliwa stałego. Druk wniosku dostępny jest na stronie internetowej gminy: www.konstancinjeziorna.pl w zakładce: Dla mieszkańca/Zakup węgla oraz, w formie papierowej, w siedzibie urzędu przy ul. Piaseczyńskiej 77.
 3. O pozytywnym zweryfikowaniu wniosku wnioskodawca zostanie poinformowany telefonicznie lub mailowo na wskazany we wniosku nr telefonu lub adres skrzynki e-mail.
 4. Wnioskodawca zostanie pisemnie poinformowany o wysokości należności za zakupywane paliwo stałe, którą należy wpłacić na wskazane konto bankowe gminy.
 5. Wnioskodawca, na podstawie okazanego dowodu wpłaty, otrzyma fakturę za zakupione paliwo stałe oraz „Polecenie wydania paliwa stałego”, na podstawie którego opał będzie można odebrać ze składu zlokalizowanego przy ul. Pułaskiego 129, w nieprzekraczalnym terminie do 30 grudnia 2022 r. (na druku polecenia wydania paliwa stałego należy potwierdzić odbiór paliwa i pozostawić go w składzie węgla).
Autor
Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna

Najnowsze aktualności

 • Przy stoliku na balkonie siedzi młody mężczyzna i zatyka sobie uszy.

  Mazowsze konsultuje program ochrony środowiska przed hałasem

  Trwają konsultacje społeczne projektu programu ochrony środowiska przed hałasem dla Mazowsza. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego do 2 maja 2024 r. zaprasza mieszkańców do składania uwag i wniosków. Z kolei 24 kwietnia zaplanowano otwarte spotkanie online.
 • Posiedzenie członków Rady Miejskiej oraz władz gminy. Osoby siedzą przy stołach ułożonych na kształt podkowy. Na środku sali stoi duży telewizor. W tle, na ścianie wyświetlony jest duży ekran.

  Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

  W najbliższą środę (17 kwietnia) odbędzie się 68. sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna. Będzie ona poświęcona dwóm projektom uchwał. Chodzi o zmiany – miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy „A” uzdrowiska i terenów przyległych oraz uchwały budżetowej na 2024 r.