Program Czyste Powietrze | Konstancin-Jeziorna

Program Czyste Powietrze

Konstanciński magistrat kontynuuje w 2024 roku działalność punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste Powietrze”. Urzędnicy są dostępni dla mieszkańców gminy cztery razy w tygodniu. W ramach wsparcia pomogą m.in. w wypełnieniu wniosku o dofinansowanie.

„Czyste Powietrze” to rządowy program realizowany od września 2018 r. Umożliwia on pozyskanie dotacji na kompleksową termomodernizację budynków oraz wymianę przestarzałych pieców, tzw. kopciuchów, na te bardziej ekologiczne, spełniające najwyższe normy. Adresowany jest do właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Zmiany w programie

W ciągu ostatnich kilku lat funkcjonowania programu „Czyste Powietrze” wprowadzono szereg zmian. Oto niektóre z nich:

 • podniesienie wysokości progów dochodowych;
 • wyższa kwota dofinansowania, o które można się ubiegać – nawet do 136,2 tys. zł;
 • możliwości rozszerzenia wniosku o termomodernizację domu, jeśli wcześniej wniosek dotyczył tylko wymiany pieca;
 • obowiązek przeprowadzenia audytu energetycznego budynku, na który można otrzymać dotację do 1,2 tys. zł;
 • dotacje przyznawane są wyłącznie do pomp ciepła oraz kotłów zgazowujących drewno i kotłów na pellet, które spełniają wymagania techniczne określone w programie „Czyste Powietrze” i widnieją na tzw. liście zielonych urządzeń i materiałów, prowadzonej prze Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (jest ona dostępna pod adresem: ios.edu.pl;
 • ograniczenie możliwości dofinansowania na najwyższym poziomie – jedna osoba może złożyć tylko jeden wniosek. W kolejnych wnioskach, na inne budynki, ta sama osoba może ubiegać się jedynie o podstawowy poziom dofinansowania;
 • konieczność – przy umowie dotacyjnej z prefinansowaniem – złożenia do WFOŚiGW podpisanej własnoręcznie przez beneficjenta dyspozycji wypłaty zaliczki wraz z kopią faktury zaliczkowej (wystawionej na beneficjenta lub beneficjenta i małżonka wspólnie);
 • w przypadku składania wniosku o dotację przez pełnomocnika wymagane jest pełnomocnictwo z podpisem własnoręcznym wnioskodawcy notarialnie poświadczonym;
 • wyznaczono czas na złożenie wniosku o płatność – rozliczającego zakres przedsięwzięcia wynikający z umowy z wykonawcą. Teraz jest to maksymalnie 120 dni.

Więcej informacji na temat programu można znaleźć na stronie internetowej: czystepowietrze.gov.pl.

Fachowa pomoc

Aby ułatwić mieszkańcom aplikowanie o ośrodki, w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przy ul. Piaseczyńskiej 77 działa punkt informacyjno-konsultacyjny. Od 1 lipca 2024 r. jest on czynny 4 razy w tygodniu:

 • we wtorki, środy i czwartki w godz. 7.00–8.00 i 16.00–18.00,
 • w piątki w godz. 7.00–8.00.

Jego pracownicy udzielają informacji o programie, a także pomagają w wypełnieniu wniosku i jego rozliczeniu. W celu zapewnienia sprawnej obsługi interesantów prosimy o wcześniejsze uzgodnienie terminu wizyty – wysyłając wiadomość na adres: czystepowietrzeatkonstancinjeziorna [dot] pl lub dzwoniąc pod nr telefonu 22 484 23 00 i wybierając nr. wew.: 352, 368 lub 421. 

W ramach programu Czyste Powietrze mieszkańcy gminy złożyli 161 wniosków. Zrealizowano 56 przedsięwzięć. Łączna kwota wypłaconych dotacji wyniosła 1 146 535,27 zł (stan na 31 marca 2024 r.).

 

 

 

 

Autor
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa