Program współpracy 2024 | Konstancin-Jeziorna

Program współpracy 2024

 • Program współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi na 2024 r.
  Rada Miejska (25 października 2023 r.) uchwaliła Program współpracy gminy Konstancin-Jeziorna z organizacjami pozarządowymi na 2024 r. To jeden z podstawowych dokumentów określających zakres i zasady współdziałania samorządu z podmiotami…
  Mężczyzna ubrany w koszulę trzyma w ręku białą kartkę z napisem NGO. Widoczna jest tylko jego ręka. W tle rozmazana sylwetka mężczyzny.
 • Sprawozdanie z konsultacji programu współpracy na rok 2024
  Zakończyły się konsultacje projektu Programu współpracy gminy Konstancin-Jeziorna z organizacjami pozarządowymi na 2024 r.  Zachęcamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z przebiegu konsultacji.
  Mężczyzna ubrany w koszulę trzyma w ręku białą kartkę z napisem NGO. Widoczna jest tylko jego ręka. W tle rozmazana sylwetka mężczyzny.
 • Konsultacje programu współpracy z NGO do 20 września
  Rozpoczęły się konsultacje programu współpracy gminy Konstancin-Jeziorna z organizacjami pozarządowymi na rok 2024. Uwagi do projektu dokumentu można zgłaszać do 20 września. Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią.
  Mężczyzna ubrany w koszulę trzyma w ręku białą kartkę z napisem NGO. Widoczna jest tylko jego ręka. W tle rozmazana sylwetka mężczyzny.
 • Ostatni moment, by zgłosić propozycje zadań publicznych
  Jeszcze tylko do najbliższego piątku (18 sierpnia) można zgłaszać propozycje priorytetowych zadań publicznych do realizacji w 2024 roku. Trafią one do opracowywanego przez gminę Konstancin-Jeziorna rocznego programu współpracy z organizacjami…
  Kilka osób siedzi przy stole i dyskutują. W tle na ścianie widać napis NGO.
 • Zgłoś swoje propozycje zadań publicznych na 2024 r.
  Ruszają prace nad Programem współpracy gminy Konstancin-Jeziorna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024. Propozycje zadań priorytetowych można zgłaszać do 18 sierpnia.
  Kilka osób siedzi przy stole i dyskutują. W tle na ścianie widać napis NGO.