Dęby szypułkowe mogą zyskać status pomników przyrody | Konstancin-Jeziorna

Dęby szypułkowe mogą zyskać status pomników przyrody

29-03-2022

Ponad 60 dębów szypułkowych, rosnących w północno-zachodniej części Konstancina-Jeziorny, może zostać pomnikami przyrody. Wnioskuje o to jedno z lokalnych stowarzyszeń, ale najpierw Urząd Miasta i Gminy pyta o opinię właścicieli nieruchomości, na których się one znajdują.  

Realizując wniosek Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna Urząd Miasta i Gminy podaje do publicznej wiadomości wniesienie do Rady Miejskiej wniosku Stowarzyszenia Mieszkańców Konstancina-Jeziorny Nasz Konstancin dotyczącego uznania za pomniki przyrody drzew rosnących na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego północno-zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna.

W związku z wyżej wymienionym wnioskiem burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna zwraca się z prośbą do posiadaczy nieruchomości położonych na tym obszarze o zajęcie stanowiska w sprawie uznania drzew znajdujących się na tych nieruchomościach za pomniki przyrody.

Opinie wyrażone w formie pisemnej prosimy kierować w terminie do 15 czerwca 2022 r. na adres: urzadatkonstancinjeziorna [dot] pl lub składać w Urzędzie Miasta i Gminy (ul. Piaseczyńska 77). 

W załączeniu:

 • wykaz lokalizacji drzew proponowanych do uznania za pomniki przyrody,
 • wzór oświadczenia posiadacza nieruchomości.
   
Autor
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Najnowsze aktualności

 • Ściana budynku, ceglana czerwona elewacja. Przed nim chodnik, a w tle rosną krzewy i drzewa.

  Ostatni moment na złożenie wniosku do budżetu gminy na 2024…

  Do 30 września m.in. radni, organizacje pozarządowe i mieszkańcy mogą składać wnioski do projektu budżetu gminy Konstancin-Jeziorna na 2024 rok. Zgłaszane propozycje muszą dotyczyć wyłącznie zadań własnych gminy.
 • Fragment dachu z kominem. Nad nim niebieskie niebo.

  Ruszyła kampania społeczna: Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!

  Ruszyła trzecia edycja kampanii społecznej Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy pod hasłem: „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!”. Akcja skierowana jest do właścicieli, zarządców i użytkowników budynków.