Konstancin-Jeziorna najbogatszą gminą w powiecie piaseczyńskim | Konstancin-Jeziorna

Konstancin-Jeziorna najbogatszą gminą w powiecie piaseczyńskim

27-02-2024

Konstancin-Jeziorna jest liderem w powiecie piaseczyńskim pod względem dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Wskaźnik G na 2024 r., podawany przez resort finansów, wynosi dla naszej gminy ponad 5,8 tys. zł. Taka wysoka kwota plasuje nas też na 7. miejscu w województwie mazowieckim i 31. miejscu w kraju.

Wskaźniki dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych polskich gmin są publikowane przez Ministerstwo Finansów co roku. Tak zwany wskaźnik G, zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, oblicza się dzieląc kwotę dochodów podatkowych gmin (m.in. z tytułu podatków – od nieruchomości, rolnego, od środków transportowych, CIT i PIT) za rok poprzedzający rok bazowy przez liczbę mieszkańców. Podstawą do wyliczenia wskaźnika G na 2024 r. były dane o dochodach podatkowych za 2022 r. (wg stanu na 30 czerwca 2023 r.). Jak podaje resort finansów, wskaźnik gminny dla kraju (Gg) wynosi 2 788,93 zł.

Najbogatsza gmina

Spośród 2477 polskich gmin niezmiennie najwyższy wskaźnik G ma Kleszczów w województwie łódzkim (23 773,77 zł), w którym to zlokalizowane są kopalnia węgla brunatnego oraz elektrownia Bełchatów, a najniższy Dydynia na Podkarpaciu (580,51 zł). Dla gminy Konstancin-Jeziorna wynosi on 5 884,95 zł (w 2023 r. – 4 572,57 zł), co plasuje nas na 31. miejscu w kraju i 7. miejscu w woj. mazowieckim. W powiecie piaseczyńskim jesteśmy liderem. Za nami znalazły się gminy: Lesznowola (5 354,02 zł – 44. miejsce w kraju), Piaseczno (4 302,95 zł – 83. miejsce), Tarczyn (3 275,36 zł – 232. miejsce), Góra Kalwaria (3 191,75 zł – 255. miejsce) oraz Prażmów (2 627,74 zł – 512. miejsce). Pełny wykaz dostępny jest na: gov.pl.

Wyższe janosikowe

Wskaźnik G decyduje m.in. o tym, czy dany samorząd wpłaca do budżetu państwa środki na część równoważącą subwencji ogólnej, czy korzysta z tej pomocy. Jeżeli przekracza on 150 proc. wskaźnika Gg, jednostka musi oddać część swojego dochodu, jeżeli jest niższy – korzysta z janosikowego. W przypadku naszej gminy wyższy wskaźnik G oznacza wyższą wpłatę na rzecz biedniejszych gmin. W tym roku planowana kwota janosikowego wynosi ponad 8,9 mln zł (w 2023 r. było to blisko 6 mln zł). Niestety, wysoki wskaźnik dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca utrudnia gminie Konstancin-Jeziorna także skuteczne ubieganie się o zewnętrzne środki – zarówno krajowe, jak i unijne.

Autor
Patryk Siepsiak

Najnowsze aktualności

  • Na górze czerwony napis meteo alert poprzedzony wykrzyknikiem. Obok niego logo Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – niebieski okrąg z białymi literami IMGW, poniżej niebieski napis burze. W tle fragment granatowego parasola oraz krople deszczu.

    Meteo alert pierwszego stopnia: Burze

    Zapowiada się burzowe popołudnie i wieczór. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla powiatu piaseczyńskiego ostrzeżenie pierwszego stopnia. Alert obowiązuje w sobotę (18 maja) od godz. 13.00 do godz. 22.00. Służby apelują o zachowanie szczególnej ostrożności.
  • Grafika wektorowa. Plakat promujący konferencje.

    LGD Perły Mazowsza zaprasza na konferencję

    Stowarzyszenie Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania zaprasza 28 maja br. na konferencję otwierającą realizację nowej strategii rozwoju na lata 2023–2027. Na spotkaniu zaprezentowane zostaną m.in. projekty grantowe, zakresy tematyczne planowanych naborów czy zasady otrzymania wsparcia.