Masz pomysł na wydarzenie kulturalne? Złóż wniosek o dotację | Konstancin-Jeziorna

Masz pomysł na wydarzenie kulturalne? Złóż wniosek o dotację

06-03-2024

Narodowe Centrum Kultury prowadzi nabór wniosków do tegorocznej edycji programu dotacyjnego „Kultura – Interwencje”. Budżet programu wynosi 11,5 mln zł. O środki mogą aplikować m.in. organizacje pozarządowe oraz koła gospodyń wiejskich. Termin zgłoszeń to 18 marca 2024 r.

Celem programu „Kultura – Interwencje” jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym, a także upamiętniania historii i promowania polskiego dziedzictwa. To finansowe wsparcie ma pomóc w realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających jej obecność w życiu społecznym.

Jakie projekty

W ramach programu „Kultura – Interwencje” można ubiegać się o pokrycie części kosztów realizacji zadań takich jak:

 • organizacja wydarzeń kulturalnych o charakterze lokalnym lub ogólnokrajowym, kursów, szkoleń, spotkań, warsztatów, plenerów, wystaw (wraz z katalogami), konkursów, przeglądów, festiwali, koncertów, widowisk muzycznych, happeningów, spektakli teatralnych, realizacji działań edukacyjno-animacyjnych wspomagających lokalne społeczności w działaniach twórczych, a także działania interdyscyplinarne (również on-line);
 • organizacja konferencji, seminariów, paneli dyskusyjnych, przeprowadzenie badań praktyk kulturalnych/uczestnictwa w kulturze, również on-line;
 • organizacja rekonstrukcji historycznych, uroczystości upamiętniających postacie, wydarzenia, rocznice o charakterze patriotycznym (również on-line).

Kto może złożyć wniosek

Do składania wniosków w programie „Kultura – Interwencje” uprawnione są:

 • organizacje pozarządowe;
 • koła gospodyń wiejskich (wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa);
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;
 • podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego;
 • samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych  w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych).

Nabór wniosków potrwa do 18 marca 2024 r., a zadania w ramach programu mogą być realizowane od 10 maja do 31 października 2024 r.

Sposób aplikowania

Złożenie wniosku do programu wymaga utworzenia konta i zalogowania się w Systemie Obsługi Programów dotacyjnych NCK (sop.nck.pl). Wnioski składa się wyłącznie w formie elektronicznej. Na etapie naboru nie są wymagane jakiekolwiek dokumenty w formie papierowej. Po zarejestrowaniu konta, logowanie do systemu odbywa się przez numer NIP (identyfikator) podmiotu. Zachęcamy do zapoznania się z instrukcją obsługi SOP oraz do obejrzenia webinarium dotyczącego obsługi SOP. Pytania dotyczące korzystania z systemu oraz kwestie techniczne można zgłaszać na adres: sop [dot] pomocatnck [dot] pl. Informacji o programie dotacyjnym w godz. 10.00–14.00 udziela Anna Jermacz, kierownik Działu Programów Dotacyjnych pod nr. tel. 22 350 95 78. Przed złożeniem wniosku zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Programu.

Autor
Julita Wołoszyńska-Matysek

Najnowsze aktualności

 • droga, po bokach widać trawę i drzewa

  Z powiatu do gminy – trzy odcinki dróg zmieniły zarządcę

  Gminna sieć dróg zwiększyła się o blisko 6 kilometrów. To efekt decyzji Rady Powiatu Piaseczyńskiego, która przekazała w zarządzanie konstancińskiemu samorządowi odcinki ulic w Kawęczynie, Gassach i Oborach. Teraz gmina będzie odpowiedzialna m.in. za ich stan techniczny i utrzymanie.
 • z lewej strony herb gminy: tarcza herbowa jest biała. Widnieje na niej drzewo – dąb – z brązowym korzeniem i pniem oraz zieloną koroną. Pod drzewem znajduje się pięć błękitnych fal symbolizujących rzekę Jeziorkę. z prawej strony napis Budżet partycypacyjny Gminy Konstancin-Jeziorna 2022, Ty decydujewsz!

  Budżet partycypacyjny 2025 czas start – można już składać…

  Wystartował Budżet Partycypacyjny Gminy Konstancin-Jeziorna 2025. Na realizację pomysłów mieszkanek i mieszkańców jest 800 tys. zł, w tym 600 tys. zł na zadania inwestycyjno-remontowe i 200 tys. na pozostałe. Projekty można zgłaszać do 5 czerwca br.
 • Nowa siedziba ZGK

  Zakład Gospodarki Komunalnej przeprowadza się do nowej…

  Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie powraca na ul. Warecką 22. Od najbliższego poniedziałku (27 maja br.) mieszkańcy będą obsługiwani już w nowej siedzibie. Wcześniej, w piątek (24 maja), planowana jest przeprowadzka. Tego dnia zakład będzie zamknięty dla interesantów.
 • Sala posiedzeń, około 20 osób siedzi przy stołach, na ścianie wisi ekran projekcyjny

  Radni wybrali przewodniczących stałych i doraźnej komisji

  Znamy już nazwiska przewodniczących komisji stałych i doraźnej Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna. W siedmiu pracami kierować będą radni Koalicji Obywatelskiej, a w jednej – komitetu Współpraca Ponad Podziałami. Decyzje zapadły na posiedzeniu, które odbyło się w poniedziałek (20 maja br.).