Zostań rachmistrzem – trwa nabór uzupełniający | Konstancin-Jeziorna

Zostań rachmistrzem – trwa nabór uzupełniający

17-06-2021

Od czwartku (17 czerwca) do wtorku (22 czerwca) trwa nabór uzupełniający kandydatów na rachmistrzów Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Dokumenty aplikacyjne należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań odbywa się co 10 lat. Ostatni był w 2011 r. Tegoroczny realizowany jest od 1 kwietnia do 30 września. Obecnie trwa nabór uzupełniający kandydatów na rachmistrzów spisowych, którzy przeprowadzają wywiady bezpośrednie lub telefoniczne, w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19, wśród mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna.

Zgłoś swoją kandydaturę

Kandydat na rachmistrza spisowego NSP powinien spełniać następujące warunki:

  • mieć ukończone 18 lat,
  • cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
  • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
  • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
  • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Nabór uzupełniający

Zgłoszenia przyjmowane są od czwartku (17 czerwca) do wtorku (22 czerwca). Dokumenty aplikacyjne można składać:

  • osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (ul. Piaseczyńska 77, w dni robocze w godz. 9.00–15.00);
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: urzadatkonstancinjeziorna [dot] pl;
  • poprzez ePUAP na adres elektronicznej skrzynki podawczej:/4576mqsekc/SkrytkaESP;
  • pocztą lub kurierem na adres: Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna).

Szczegóły w załączonym poniżej ogłoszeniu o naborze.

Informacje

Więcej informacji na temat spisu można uzyskać na stronie: www.konstancinjeziorna.pl oraz w Gminnym Biurze Spisowym w Konstancinie-Jeziornie (nr tel. 22 484 23 10, e-mail: urzadatkonstancinjeziorna [dot] pl).
 

Autor
Główny Urząd Statystyczny
Do pobrania
Załącznik Size
Formularz zgłoszeniowy 16.35 KB
Ogłoszenie o naborze 119.66 KB