Zgłoś awarię, usterkę lub inny problem | Konstancin-Jeziorna

Zgłoś awarię, usterkę lub inny problem

Zauważyłeś dziurę w gminnej drodze lub uszkodzony chodnik, nieświecącą latarnię, dzikie wysypisko śmieci czy zniszczony przystanek? Zgłoś to nam. Poniżej znajdziecie podzielone na kategorie dane kontaktowe, na które możesz wysłać informację o awarii, usterce lub innym problemie. Dzięki temu będziemy mogli szybciej reagować na wszelkie nieprawidłowości.

Awaria prądu

Awarie dotyczące sieci energetycznej należy zgłaszać do PGE Dystrybucja S.A. pod nr. tel: 991 lub 22 340 41 00.

Informacje o planowanych włączeniach prądu dostępne są na stronie pgedystrybucja.pl/planowane-wylaczenia

Awaria oświetlenia ulicznego

Awarie oświetlenia ulicznego można zgłaszać całodobowo bezpośrednio do firmy „Eles-Bud Ewa Strusińska” (Kobyłka, ul. Powstańców nr 4A, lok. 2) – telefonicznie pod numerem: 535 481 335 lub elektronicznie na adres e-mail: elesbud-konserwacjaatwp [dot] pl (elesbud-konserwacja[at]wp[dot]pl).

Zgłoszenia można przekazywać również całodobowo do Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna: 

 • mailowo na adres – drogiatkonstancinjeziorna [dot] pl (drogi[at]konstancinjeziorna[dot]pl);
 • poprzez internet – gsip.konstancinjeziorna.pl;
 • telefonicznie pod numerami – 22 484 23 60–65 (w godzinach pracy urzędu).
   
Uszkodzona/uszkodzony: gminna droga/chodnik/znak drogowy/sygnalizator/przystanek autobusowy

Zgłoszenia można przekazywać całodobowo do Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna: 

 • mailowo na adres – drogiatkonstancinjeziorna [dot] pl (drogi[at]konstancinjeziorna[dot]pl);
 • poprzez internet – gsip.konstancinjeziorna.pl;
 • telefonicznie pod numerami – 22 484 23 60–65 (w godzinach pracy urzędu).
   
Awaria gminnej sieci wodno-kanalizacyjnej

Zgłoszenia można przekazywać do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie
 

Nieodebrane odpady komunalne lub brak worków na odpady

Reklamacje dotyczące nieodebrania odpadów czy braku worków na odpady należy zgłaszać w terminie do 24 godzin po dacie ich odbioru do Referatu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta i Gminy. Można to zrobić:

 • telefonicznie pod numerem telefonu – 22 484 24 23,
 • mailowo na adres – odpadyatkonstancinjeziorna [dot] pl.

W reklamacji należy podać adres nieruchomości, rodzaj nieodebranych odpadów oraz telefon kontaktowy.

Bezdomne, ranne lub martwe zwierzęta

Zgłoszenia można przekazywać telefonicznie do:

 • Straży Miejskiej w Konstancinie-Jeziornie pod numerem – 22 484 24 91;
 • Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy pod numerem – 22 484 24 21 (w godzinach pracy urzędu).
   
Czystość w gminie lub nielegalne wysypiska śmieci

Zgłoszenia można przekazywać telefonicznie do:

 • Wydziału Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna pod numerami – 22 484 23 70–74 (tereny gminne);
 • Straży Miejskiej w Konstancinie-Jeziornie pod numerem – 22 484 24 91 (tereny prywatne).

Dzikie wysypiska można zgłaszać również poprzez Gminny System Informacji Przestrzennej.

Inne awarie, zdarzenia lub problemy

Zgłoszenia można przekazywać całodobowo do Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna: