Harmonogram odbioru odpadów | Konstancin-Jeziorna

Harmonogram odbioru odpadów

Od 1 stycznia 2022 r. w gminie Konstancin-Jeziorna obowiązuje nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej. 

Opłaty

Obecnie na terenie gminy Konstancin-Jeziorna obowiązuje stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych w wysokości 36 zł miesięcznie od osoby w przypadku gdy odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny. Jeżeli natomiast właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z tego obowiązku, wtedy nakładana jest na niego opłata podwyższona, która miesięcznie wynosi 72 zł od osoby.

Odbiór odpadów

Przypominamy, że zgodnie z umową zawartą z firmą Lekaro Jolanta Zagórska odpady od mieszkańców odbierane są w godz. 7.00–20.00. Powinny one zostać wystawione przed posesję lub udostępnione w otwartej altanie przed godz. 7.00 i wyłącznie w wyznaczonym dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem. Mapa sektorów odbioru odpadów komunalnych dostępna jest w Gminnym Systemie Informacji Przestrzennej.

Reklamacje do urzędu

Reklamacje dotyczące nieodebrania odpadów czy braku worków na odpady należy zgłaszać w terminie do 24 godzin po dacie ich odbioru do Referatu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta i Gminy. Można to zrobić telefonicznie pod nr. tel.: 22 484 24 23 lub mailowo na adres: odpadyatkonstancinjeziorna [dot] pl. W reklamacji należy podać adres nieruchomości, rodzaj nieodebranych odpadów oraz telefon kontaktowy.

Autor
Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi