4 marca rusza rekrutacja do gminnych przedszkoli i szkół | Konstancin-Jeziorna

4 marca rusza rekrutacja do gminnych przedszkoli i szkół

01-03-2024

Już w poniedziałek (4 marca) rusza rekrutacja do gminnych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025. Rodziców i opiekunów najmłodszych dzieci czeka rewolucja – nabór elektroniczny. W przypadku podstawówek obowiązują dotychczasowe zasady.

Gmina Konstancin-Jeziorna przygotowała na rok szkolny 2024/2025 ponad 920 miejsc w placówkach publicznych.

Liczba miejsc

W gminnych przedszkolach czeka łącznie 435 miejsc, w tym: 75 w „Zielonym Zakątku”, 125 w „Tęczowym Przedszkolu”, 100 w „Kolorowych Kredkach” w Oborach oraz 135 w „Leśnej Chatce”. Z kolei oddziały przedszkolne, działające we wszystkich publicznych podstawówkach, dysponują 220 miejscami. O przyjęcie do samorządowego przedszkola lub oddziału przedszkolnego mogą ubiegać się dzieci zamieszkałe w naszej gminie (zasady naboru reguluje Prawo oświatowe oraz uchwała nr 892/ VII/49/2018 Rady Miejskiej Konstancin- -Jeziorna). Z początkiem września swoją przygodę z edukacją rozpoczną także 7-latki. Sześć gminnych podstawówek na rok szkolny 2024/2025 zapewnia w pierwszych klasach blisko 270 miejsc. Samorządowe kryteria rekrutacji określa uchwała nr 446/VII/27/2017 Rady Miejskiej.

Zasady rekrutacji

Wnioski o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego lub pierwszej klasy szkoły podstawowej będą przyjmowane od 4 do 29 marca 2024 r. do godz. 15.00. Ale uwaga! Rodziców i opiekunów najmłodszych dzieci czeka rewolucja – nabór elektroniczny, który będzie prowadzony za pośrednictwem systemu rekrutacji Asseco, na stronie konstancinjeziorna.formico.pl. Posiadacze profilu zaufanego wypełnią i złożą wniosek online (od godz. 8.00) bez konieczności wizyty w placówce. Natomiast ci, którzy go nie mają, będą musieli wydrukować wypełniony dokument, podpisać i złożyć osobiście w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym pierwszego wyboru. W przypadku podstawówek obowiązują dotychczasowe zasady – wniosek o przyjęcie dziecka (spoza obwodu szkoły) lub zgłoszenie dziecka (z obwodu szkoły) do klasy pierwszej trzeba złożyć w wersji papierowej w wybranej placówce.

Postępowania uzupełniające

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych nastąpi 12 kwietnia 2024 r. Po pisemnym potwierdzeniu przez rodzica woli przyjęcia do wskazanej placówki – przedszkola bądź szkoły (do 19 kwietnia 2024 r.), 23 kwietnia 2024 r. placówki podadzą ostateczne wyniki rekrutacji. Przewidziane są także postępowania uzupełniające – w przypadku niepełnej rekrutacji i wolnych miejsc. Zaplanowano je od 6 do 10 maja 2024 r. w przypadku rekrutacji do przedszkoli i od 19 do 23 sierpnia 2024 r. w przypadku rekrutacji do szkół podstawowych. 

Autor
Agnieszka Jarzębska-Isio