Konstancińska Karta Mieszkańca | Konstancin-Jeziorna

Konstancińska Karta Mieszkańca

Konstancińska Karta Mieszkańca to program skierowany do mieszkańców gminy Konstancina-Jeziorny, którzy rozliczają swoje podatki w Urzędzie Skarbowym w Piasecznie i wskazują naszą gminę jako miejsce zamieszkania.

Dla kogo?

Program skierowany jest do:

 • osób zamieszkałych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna i rozliczających podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Piasecznie, ze wskazaniem gminy Konstancin-Jeziorna jako miejsca zamieszkania;
 • osób zamieszkałych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna i rozliczających w gminie Konstancin-Jeziorna podatek rolny z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego;
 • dzieci osób, o których mowa w pkt. 1 i pkt. 2 od 7. do ukończenia 26. r.ż., pod warunkiem wspólnego zamieszkania z rodzicem oraz posiadania statusu ucznia lub studenta.

Jak otrzymać Konstancińską Kartę Mieszkańca?

 • wydanie Karty Mieszkańca następuje na podstawie złożonego wniosku, podpisanego przez osobę uprawnioną lub rodzica/opiekuna prawnego (druk wniosku dostępny jest w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przy ul. Piaseczyńskiej 77 oraz poniżej);
 • przy składaniu wniosku należy:
  • okazać do wglądu oryginał pierwszej strony formularza PIT za ostatni rok rozliczeniowy z potwierdzeniem złożenia w Urzędzie Skarbowym w Piasecznie ze wskazaniem adresu zamieszkania na terenie gminy Konstancin-Jeziorna;
  • w przypadku rozliczania się przez Internet, należy okazać wydrukowaną pierwszą stronę formularza PIT oraz wydrukowane UPO (Urzędowe Potwierdzenie Odbioru);
  • posiadający gospodarstwo rolne na terenie gminy Konstancin-Jeziorna, utrzymujący się wyłącznie z rolnictwa, do wglądu załączają decyzję w sprawie wysokości podatku rolnego za dany rok lub zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego;
  • współmałżonek nie osiągający dochodu, jeśli rozlicza się wspólnie ze współmałżonkiem, okazuje wspólny PIT;
  • załączyć aktualne zdjęcie (zdjęcie zwracane jest przy odbiorze Karty).
 • W imieniu osoby do 18. r.ż. wniosek składa rodzic lub opiekun prawny, który wypełnia wniosek wpisując dane osoby, w imieniu której występuje oraz składa pod wnioskiem swój podpis.     
 • Karta Mieszkańca wydawana jest bezpłatnie. W przypadku zagubienia karty za wydanie duplikatu jest opłata w wysokości 10 zł.

Gdzie należy złożyć wniosek?

 • w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy, ul. Piaseczyńska 77, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00–15.00

Więcej informacji: Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia UMiG (pok. nr 33, tel.: 22 484 24 32).

Zniżki z Kartą Mieszkańca – partnerzy

Poniżej publikujemy listę partnerów Konstancińskiej Karty Miejskiej:

Masażysta Robert Bryzek

Oferta dla posiadaczy KKM:

 • 40 proc. rabatu na masaż klasyczny;
 • 20 proc. rabatu na naukę nordic walking.

Masażysta Robert Bryzek
ul. Podlaska 8, Parcela
05-520 Konstancin-Jeziorna
tel.: 662 303 438
e-mail: robertbryzekatwp [dot] pl

nowaTaxi

 Oferta dla posiadaczy KKM:

 • 30 proc. rabatu na usługi TAXI, usługi kurierskie i zakupy.

nowa TAXI Konstancin-Jeziorna
tel.: 888 799 997
e-mail: nowaTAXIaticloud [dot] com

Auto Szyby Glejzer

Oferta dla posiadaczy KKM:

 • 10 proc. rabatu na wymianę szyb samochodowych; 
 • 15 proc. rabatu na polerowanie reflektorów samochodowych.

Auto Szyby Glejzer
ul. Wierzbnowska 62H
05-520 Konstancin-Jeziorna
tel.: 601 696 900

Uzdrowisko Konstancin-Zdrój
Logo Uzdrowiska Konstancin, które składa się z:grafiki (mocno zielony listek umieszczony na jasno zielonym tle, które ma kształt Polski) oraz zielonych napisów: w pierwszym rzędzie słowo Uzdrowisko, w drugim Konstancin, w trzecim Uzdrowiska Polskie.

Oferta dla posiadaczy KKM:

10 proc. zniżki na:

 • bilet normalny do tężni solankowej w Parku Zdrojowym;    
 • jednorazowy bilet wstępu do strefy w Eva Park Lifa & Spa (basen solankowy, sauna i jacuzzi) przy ul. Sienkiewicza 2;    
 • zabiegi SPA w Eva Park Life & Spa.

30 proc. zniżki na:

 •     zabiegi rehabilitacyjne w Centrum Terapii Narządu Ruchu Biały Dom ul. Mostowa 5;
 •     zabiegi rehabilitacyjne realizowane w Szpitalu Uzdrowiskowym przy ul. Sue Ryder 1.

Uzdrowisko Konstancin-Zdrój S.A.
ul. Sue Ryder 1
05-510 Konstancin-Jeziorna
tel.: 22 756 40 24
www.uzdrowisko-konstancin.pl

Bogusław Krupiński Transport
Logo Bogusława Krupińskiego, które składa się z:grafiki (zielonego koła, na którym są umieszczone trzy niebieskie smugi) a pod nią znajdują się napisy: w pierwszym rzędzie zieloną czcionką - Bogusław Krupiński, w drugim czarną czcionką - transport.

Oferta dla posiadaczy KKM:

 • 10 proc. rabatu na usługi asenizacyjne – wywóz szamba;  
 • 10 proc. rabatu na kontener na odpady remontowo-budowlane i gruz.

Bogusław Krupiński Transport
ul. Mirkowska 46A, Habdzin
05-520 Konstancin-Jeziorna
tel.: 601 244 994
www.bogusaw-krupinski-transportort.business.site

Mazowieckie Sieci Światłowodowe
Logo Mazowieckich Sieci Światłowodowych, które składa się z:grafiki (wielu niebieskich kropek tworzących nieregularny kształt) oraz napisów czarną czcionką: w pierwszym rzędzie - Mazowieckie Sieci, w drugim – Światłowodowe.

Oferta dla posiadaczy KKM:

 • 7 zł zniżki na miesięczny abonament.

Mazowieckie Sieci Światłowodowe
ul. Wilanowska 239, Słomczyn
05-520 Konstancin-Jeziorna
tel.: 22 213 37 00
e-mail: infoatknc [dot] pl
www.mazowieckiesieci.pl

Centrum Kompleksowej Rehabilitacji
Logo Centrum Kompleksowej Rehabilitacji, które składa się z lewej strony z dużego napisu CKR, a pod nim na niebieskim tle, biały napis – Konstancin. Obok, z prawej strony znajdują się niebieskie napisy: w pierwszym rzędzie - Centrum, w drugim – Kompleksowej, w trzecim Rehabilitacji.

Oferta dla posiadaczy KKM:

15 proc. zniżki na:

 • zabiegi rehabilitacyjne realizowane w Przychodni Rehabilitacyjnej Centrum Medyczne;   
 • karnety (normalne i ulgowe) do jaskini solno-jodowej (10 wejść);
 • standardowy Pakiet Odnowy (10 zabiegów krioterapeutycznych i 10 wejść 30-minutowych na ćwiczenia ruchowe na siłowni).

Centrum Kompleksowej Rehabilitacji
ul. Gąsiorowskiego 12/14
05-510 Konstancin-Jeziorna
tel.: 22 703 00 00
www.ckr.pl

Inne zniżki

Oferta dla posiadaczy KKM:

 • dopłata do okresowych biletów ZTM w ramach programu Warszawa + (z wyłączeniem pierwszej strefy);
 • bezpłatne przejazdy liniami L14, L15,L16, L21, L28, L42;
 • 10 proc. rabatu na opłaty za Gminny Żłobek – z wyłączeniem wyżywienia (ul. A. Walentynowicz 3);
 • 10 proc. rabatu na zajęcia i imprezy płatne w Konstancińskim Domu Kultury;
 • 10 proc. rabatu na zajęcia i imprezy płatne w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji.