Podatki i opłaty | Konstancin-Jeziorna

Podatki i opłaty

Tu znajdziesz niezbędne informacje o podatkach: od nieruchomości, od środków transportowych, rolnym i leśnym obowiązujących w gminie Konstancin-Jeziorna w 2024 r.

Podatek od nieruchomości

Stawki podatku od nieruchomości pozostają na tym samym poziomie, co w latach ubiegłych. I tak np. za 1 m kw. powierzchni użytkowej właściciele budynków mieszkalnych lub ich części płacą 0,61 zł, a związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 20,33 zł (stawka ta dotyczy także budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na działalność gospodarczą).

Podatek od środków transportowych

Bez zmian pozostaje także wysokość podatku od środków transportowych. W tym przypadku jego wysokość pozostała na poziomie sprzed dwunastu lat. W 2024 r. za samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie zapłacimy 677,60 zł, za ciągnik siodłowy o tych samych parametrach – 706,20 zł, a za autobus z 22 miejscami lub więcej – 2 000,90 zł.

Podatek rolny

Mamy dobrą informację także dla rolników. W październiku 2023 r. radni miejscy przyjęli uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na 2024 r., która jest podstawą obliczenia podatku rolnego. Zgodnie z nią gospodarze zapłacą 187,50 zł za 1 ha przeliczeniowy, zaś właściciele pozostałych gruntów rolnych – 375 zł za 1 ha fizyczny. 

Podatek leśny

Wzrósł natomiast podatek leśny, którego wysokość jest niezależna od samorządu. W 2024 r. wynosi on 72,0346 zł od 1 ha. Jest to równowartość pieniężna 0,220 m sześc. drewna, obliczana według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Płatność w ratach i na indywidualny rachunek 

Gdy wysokość podatku przekracza kwotę 100 zł jest on płatny w czterech ratach, zawsze do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada – z wyłączeniem podatku od środków transportowych, który należy uiścić do 15 lutego (pierwsza rata) i do 15 września (druga rata). – Gdy termin płatności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, podatek należy wpłacić najpóźniej w dniu następnym – wyjaśnia Katarzyna Ignaczak. – W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli decyzja podatkowa nie zostanie doręczona co najmniej na 14 dni przed terminem płatności pierwszej raty, podatek jest płatny w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego. 

Przypominamy! Od 2020 r. płatności dokonywane są na indywidualny numer rachunku bankowego przypisany do danej nieruchomości. – Prosimy o zwrócenie uwagi na numery rachunków, które znajdą się w otrzymanych decyzjach podatkowych – dodaje kierownik Referatu Podatków magistratu.

Informacje i druki: Szczegółowe informacje oraz niezbędne druki do pobrania dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: Gmina/Opłaty i podatki.

 • 15 marca mija termin płatności pierwszej raty podatku
  Przypominamy! W piątek (15 marca) upływa termin zapłaty pierwszej raty podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych. Płatności należy dokonać na indywidualny numer rachunku bankowego wskazany w decyzji podatkowej. 
  Druk przelewu podatku, na którym leżą banknoty i monety o różnych nominałach.
 • Listonosze dostarczą mieszkańcom decyzje podatkowe
  10 stycznia Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna rozpoczął wysyłkę decyzji o wymiarze podatku – od nieruchomości, rolnego i leśnego. Podobnie jak w poprzednich latach, przesyłki polecone mieszkańcom dostarczą listonosze Poczty Polskiej. W…
  Kobieta siedzi przy biurku i pakuje listy do koperty.
 • Zostaw podatek w gminie i przekaż 1,5 proc. lokalnym organizacjom
  Już tylko do wtorku (2 maja) jest czas na złożenie zeznania podatkowego za 2022 rok. Pamiętaj! Jeśli mieszkasz w gminie Konstancin-Jeziorna, tutaj zostaw swój podatek. Zachęcamy też do przekazania 1,5 proc. lokalnym organizacjom pożytku publicznego.
  Grafika: w lewym rogu kobieta i mężna z uniesionymi kciukami do gór. Nad nimi 4 zdjęcia (drogi, szkoły, autobusu, z Dni Konstancinia) w kształcie koło.
 • Zostaw swój podatek PIT w gminie Konstancin-Jeziorna
  Trwa okres rozliczeń z fiskusem za 2022 rok. A my przypominamy i zachęcamy. Jeśli jesteś mieszkańcem gminy Konstancin-Jeziorna, tu zostaw swój podatek PIT. Dla samorządu stanowi on znaczną część dochodów, z których realizowane są liczne inwestycje.
  Grafika: w lewym rogu kobieta i mężna z uniesionymi kciukami do gór. Nad nimi 4 zdjęcia (drogi, szkoły, autobusu, z Dni Konstancinia) w kształcie koło.
 • Listonosze dostarczą mieszkańcom decyzje podatkowe
  Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna rozpoczął wysyłkę decyzji o wymiarze podatku – od nieruchomości, rolnego i leśnego. W tym roku, podobnie jak w poprzednich latach, przesyłki polecone mieszkańcom dostarczą listonosze Poczty Polskiej.
  Kobieta siedzi przy biurku i pakuje listy do koperty.
 • Podatki lokalne w 2023 roku – wyższy tylko podatek leśny
  W 2023 r. w gminie Konstancin-Jeziorna obowiązują dotychczasowe stawki podatków od nieruchomości i środków transportowych. Dodatkowo obniżona została średnia cena skupu żyta będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego. Wyższy za to jest…
  Druk przelewu podatku, na którym leżą banknoty i monety o różnych nominałach.