Gminna pomoc na usunięcie azbestu | Konstancin-Jeziorna

Gminna pomoc na usunięcie azbestu

Wiosna to najlepsza pora na wymianę starego dachu pokrytego eternitem. Mieszkańcy gminy Konstancin-Jeziorna, którzy złożą do magistratu wniosek, mogą otrzymać pomoc w usunięciu ze swojej posesji wyrobów zawierających szkodliwy dla zdrowia azbest.

Nie warto samodzielnie usuwać eternitu z dachu. To nie tylko niebezpieczne dla zdrowia, ale również nielegalne – w ten sposób narażamy się na karę finansową sięgającą nawet 20 tys. zł. W takiej sytuacji z pomocą przychodzi gmina Konstancin-Jeziorna, która bezpłatnie odbierze i zutylizuje lub zdemontuje z dachu, odbierze i zutylizuje z posesji wyroby zawierające rakotwórczy azbest.

Zasady

O bezpłatny odbiór i utylizację lub demontaż z dachu, odbiór i utylizację z posesji azbestu ubiegać mogą się osoby fizyczne, w tym wspólnoty mieszkaniowe, nieprowadzące działalności gospodarczej. Wymogiem podstawowym jest posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości położonej w gminie Konstancin-Jeziorna, z której ma zostać usunięty eternit. Uwaga! Gmina nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego.

Złóż wniosek

Wnioski rozpatrywane są na bieżąco. Dokumenty należy złożyć w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przy ul. Piaseczyńskiej 77 (poniedziałki w godz. 9.00–17.00 oraz od wtorku do piątku w godz. 9.00–15.00). Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (tel. 22 484 24 25). Druk wniosku dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Konstancin-Jeziorna.

Autor
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa