Jednostki organizacyjne gminy | Konstancin-Jeziorna

Jednostki organizacyjne gminy

 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie
  Celem działania Ośrodka jest rozpoznawanie i zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin, które własnym staraniem nie są w stanie pokonać trudności oraz umożliwianie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.
  Wysoki budynek, jasna elewacja, duża ilość okien, płaski dach. Do wejścia głównego budynku prowadzą schody oraz podjazd dla wózków i osób z niepełnosprawnością. Obok budynku rosną wysokie drzewa.
 • Konstanciński Dom Kultury
  Konstanciński Dom Kultury to nowoczesna placówka działająca na rzecz kultury i edukacji, a także dziedzictwa kulturowo-historycznego miasta. 
  Dwupiętrowy, symetryczny budynek na planie prostokąta z jasnoszarą elewacją w otulinie parku i rzeki.
 • Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
  Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji dysponuje bogatą i różnorodną ofertą zajęć sportowo-rekreacyjnych. Do dyspozycji mieszkańców są również: hala sportowa, sala fitness, sauna oraz siłownia. 
  Zdjęcie przedstawia budynek – siedzibę Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Prostokątna bryła z płaskim dachem, dużą ilością okien. Do wejścia prowadzi ścieżka z kostki. Przed budynkiem po prawej stronie rosną duże drzewa, a po lewej stronie stoi zadaszona wiata na rowery.
 • Zakład Gospodarki Komunalnej
  Zakład Gospodarki Komunalnej świadczy usługi dla mieszkańców gminy, które obejmują zarządzanie mieniem komunalnym, w tym utrzymanie mieszkań będących własnością gminy, administrowanie budynkami komunalnymi, zaopatrywanie mieszkańców w wodę,…
  Nowa siedziba ZGK
 • Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
  Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej posiada na terenie gminy Konstancin-Jeziorna 5 placówek.
  Budynek z żółtą elewacją, owalnym wykuszem i płaskim dachem oraz dużymi białymi oknami. W oknach są zamontowane kraty. Do głównego wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla wózków i osób z niepełnosprawnością.
 • Szkoły podstawowe
  W sześciu publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Konstancin-Jeziorna uczy się łącznie 1853 uczniów. Placówki posiadają dobrze przygotowaną i wykształconą kadrę pedagogiczną, zaplecze sportowe. Ponadto są wyposażone w nowoczesne…
  Uśmiechnięci uczniowie i uczennice siedzą w szkolnych ławkach podczas lekcji.