Odznaczenia i tytuły | Konstancin-Jeziorna

Odznaczenia i tytuły

 • Honorowi Obywatele Konstancina-Jeziorny
  Tytuł Honorowego Obywatela Konstancina-Jeziorny nadawany jest przez Radę Miejską Konstancin-Jeziorna osobom szczególnie zasłużonym dla miasta Konstancin-Jeziorna.
  Mozaika z portretami 10 osób, którym nadano tytuł Honorowego Obywatela Konstancina-Jeziorny
 • Zasłużony dla Miasta Konstancina-Jeziorny
  W 1997 r. Rada Miejska Konstancin-Jeziorna przyznała 15 mieszkańcom gminy tytuł Zasłużony dla Miasta Konstancina-Jeziorny. Wśród wyróżnionych znaleźli się m.in. lokalni artyści, działacze społeczni, nauczyciele i pisarze.
  Mozika z portretów osób, które zostały odznaczone tytułem Zasłużony dla Miasta Konstancina-Jeziorny
 • Zasłużony dla Gminy Konstancin-Jeziorna
  Tytuł „Zasłużony dla Gminy Konstancin-Jeziorna” nadawany jest przez Radę Miejską Konstancin-Jeziorna na podstawie uchwały nr 193/VIII/15/2020 z 26 lutego 2020 r., zmienioną uchwałą nr 221/VIII/16/2020 z 30 kwietnia 2020 r. Dotychczas tytuł ten…
  Mężczyzna w garniturze i krawacie – zdjęcie czarno-białe.
 • Wolontariusz Roku Gminy Konstancin-Jeziorna
  Tytuł Wolontariusz Roku Gminy Konstancin-Jeziorna przyznawany jest od 2011 r. osobom, które bezinteresownie poświęcają wolny czas na działania służące społeczności i gminie. Kandydatów zgłaszają instytucje społeczne, organizacje pozarządowe, związki…
  Mosiężna statuetka w kształcie drzewa – dęby, która jest wręczana osobom otrzymującym tytuł Wolontariusza Roku