Centrum Monitoringu Miejskiego | Konstancin-Jeziorna

Centrum Monitoringu Miejskiego

Nad bezpieczeństwem mieszkańców gminy i turystów odwiedzających gminę Konstancin-Jeziorna czuwa Centrum Monitoringu Miejskiego. Mieści się ono w budynku Straży Miejskiej przy ul. Warszawskiej 32.

Operatorzy centrum monitorują za pomocą 127 kamer (stan na 10 stycznia 2024 r.) – obrotowych i stacjonarnych – szereg obiektów i miejsc publicznych oraz ciągów komunikacyjnych położonych na terenie miasta i sołectw. Pięć osób nie tylko obserwuje obraz z kamer monitoringu, ale w godzinach wieczorno-nocnych odbiera telefoniczne zgłoszenia mieszkańców kierowane do Straży Miejskiej. Zgłoszenia te przekazywane są do realizacji strażnikom, a po godz. 23.00 – policji. Poniżej publikujemy do pobrania wykaz lokalizacji kamer monitoringu miejskiego w Konstancinie-Jeziornie.