Gminna dotacja na wymianę pieca | Konstancin-Jeziorna

Gminna dotacja na wymianę pieca

Gmina Konstancin-Jeziorna już od kilku lat dotuje modernizację systemów ogrzewania. W 2023 r. na likwidację starego pieca węglowego i zakup proekologicznego urządzenia można otrzymać do 10 tys. zł. Trzeba tylko złożyć wniosek.

Na podstawie uchwał

Wsparcie finansowe przyznawane jest na podstawie uchwały Rady Miejskiej nr 432/8/33/2021 z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie z budżetu gminy Konstancin-Jeziorna przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska, obejmujących modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych, na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego.

Dla kogo?

Dotację może otrzymać każdy, kto posiada budynek – znajdujący się na terenie naszej gminy – ogrzewany piecem na paliwo stałe – zarówno osoby fizyczne, jaki i przedsiębiorcy. O przyznaniu dotacji decyduje poprawność złożonego wniosku oraz kolejność zgłoszenia – aż do wyczerpania puli środków przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym.

Wysokość dotacji

Dotacja udzielana w 2023 r. obejmuje wymianę pieców opalanych na paliwa stałe na piece gazowe, olejowe, elektryczne lub pompy ciepła i wynosi 75 proc. wartości modernizacji systemu grzewczego, ale nie więcej niż 10 tys. zł. Dotację należy rozliczyć najpóźniej do 15 listopada.

Co należy zrobić, aby uzyskać dotację

  • Złożyć do Urzędu Miasta i Gminy wniosek – wzór do pobrania poniżej lub na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce: Środowisko i ekologia/Powietrze.
  • Podpisać z gminą umowę dotacyjną.
  • Zdemontować i legalnie zutylizować stary piec. Kupić, zainstalować i uruchomić nowe urządzenie grzewcze.
  • Złożyć wniosek o rozliczenie dotacji wraz z dokumentami potwierdzającymi przeprowadzenie modernizacji systemu ogrzewania.

Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy (tel.: 22 484 24 24).

Autor
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa