Bezpłatna pomoc prawna | Konstancin-Jeziorna

Bezpłatna pomoc prawna

Mieszkańcy gminy Konstancin-Jeziorna mogą korzystać z nieodpłatnych porad prawnych i obywatelskich. W związku z odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego adwokaci i radcy udzielają ich wyłącznie stacjonarnie. Punkt poradnictwa mieści się w budynku Zespołu Szkół przy ul. Mirkowskiej 39. Obowiązuje wcześniejsza rezerwacja wizyty.

Pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie udzielane jest z zakresu prawa – pracy, cywilnego, karnego, administracyjnego, ubezpieczeń społecznych, rodzinnego i podatkowego, a także opieki zdrowotnej, spraw emerytalno-rentowych, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz prowadzenia mediacji. Z porad może skorzystać każdy, kto znajduje się w sytuacji, w której sam nie może ponieść kosztów odpłatnej pomocy i złoży w tej sprawie oświadczenie, a także osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (osoba samozatrudniona), niezatrudniające innych w ciągu ostatniego roku. Wsparcie prawne dla samozatrudnionych przedsiębiorców ma charakter pomocy de minimis.

Rezerwacja wizyty

W gminie Konstancin-Jeziorna punkt darmowego poradnictwa mieści się niezmiennie w budynku Zespołu Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta przy ul. Mirkowskiej 39. Od 1 lipca, w związku z odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego, adwokaci i radcy udzielają porad wyłącznie stacjonarnie. Wciąż jednak obowiązuje system telefonicznej rezerwacji terminów wizyty pod numerami: 22 756 62 54 wew. 215 (w godz. 9.00–15.30) lub 22 756 62 54 wew. 196 (w godz. 10.00–13.00). Ponadto wyłączona została skrzynka pocztowa do rezerwacji wizyt – poradnictwoatpiaseczno [dot] pl, udostępniona na czas trwania epidemii COVID-19. Pomoc telefoniczna lub mailowa udzielana jest tylko osobom z niepełnosprawnościami, z problemami w poruszaniu się lub z trudnościami komunikacyjnymi.

Od poniedziałku do piątku

Radcy prawni i adwokaci, wskazani przez Okręgową Izbę Radców Prawnych i Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie, dyżurują w punkcie od poniedziałku do piątku w godz. 15.00–19.00. Wybierając się na spotkanie trzeba mieć ze sobą:

  • dowód osobisty (paszport lub inny dokument stwierdzający tożsamość – w przypadku braku numeru PESEL);
  • dokumenty, które dotyczą naszej sprawy;
  • dla samozatrudnionych – wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, otrzymanej w roku, w którym wnosi się o nieodpłatną pomoc prawną oraz otrzymanej w ciągu 2 poprzedzających ją lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

Wszelkie uwagi i opinie na temat udzielanej nieodpłatnej pomocy można kierować listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno z dopiskiem na kopercie: „Dotyczy nieodpłatnej pomocy prawnej” lub mailem na adres: infopomocatnpp [dot] piaseczno [dot] pl. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: piaseczno.pl.