Bezpłatna pomoc prawna | Konstancin-Jeziorna

Bezpłatna pomoc prawna

Jeśli jesteś mieszkańcem powiatu piaseczyńskiego, potrzebujesz porady, a nie stać cię na prawnika, możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego, organizowanych przez Starostwo Powiatowe w Piasecznie.

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest w zakresie:

  • prawa pracy;
  • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej;
  • prawa cywilnego;
  • prawa karnego;
  • prawa administracyjnego;
  • prawa ubezpieczeń społecznych, opieki zdrowotnej i spraw emerytalno-rentowych;
  • prawa rodzinnego;
  • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Jak uzyskać pomoc?

Aby uzyskać poradę w formie telefonicznej należy wysłać e-maila z prośbą o kontakt na adres: poradnictwoatnpp [dot] piaseczno [dot] pl. W wiadomości należy podać: tematykę porady, swój numer telefonu oraz adres e-mail, aby prawnik lub doradca obywatelski bez problemu mógł się z nami skontaktować i udzielić nieodpłatnej pomocy.

Dla osób, które nie dysponują środkami technicznymi umożliwiającymi wysłanie e-maila, uruchomione zostały infolinie, gdzie jest możliwość uzyskania bezpośrednio telefonicznej porady.

Dla mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna są to: 

  • 797  047  312  –  poniedziałek  i  wtorek  w  godz.  15.00–19.00,  środa  w  godz.  15.00–17.00;
  • 515  025  907  –  środa  w  godz.  17.00–19.00,  czwartek i piątek w godz. 15.00–19.00.

W takim przypadku należy osobie pełniącej dyżur złożyć ustnie oświadczenie o braku możliwości poniesienia odpłatnej pomocy prawnej, podając: imię i nazwisko, numer pesel (lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość) oraz adres zamieszkania.

Więcej informacji

Szczegółowe informacje na temat nieodpłatnej pomocy prawnej można znaleźć w:

Wszelkie uwagi na temat udzielanej pomocy prawnej można kierować listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Piasecznie (ul.  Chyliczkowska  14,  05-500  Piaseczno z dopiskiem: „Dotyczy nieodpłatnej pomocy prawnej”) lub mailem na adres: infopomocatnpp [dot] piaseczno [dot] pl.