Budżet gminy Konstancin-Jeziorna | Konstancin-Jeziorna

Budżet gminy Konstancin-Jeziorna

 • Budżet gminy na 2023 rok przyjęty jednogłośnie
  Podczas sesji Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna, która odbyła się w minioną środę (21 grudnia), radni przyjęli jednogłośnie budżet gminy na 2023 rok. – Jest on wyważony, odpowiedzialny i dopasowany do trudnych czasów – przyznaje burmistrz Kazimierz…
  Kadr z transmisji obrad Rady Miejskiej z wynikami głosowania nad projektem uchwały budżetowej.
 • Budżet gminy na 2022 rok przyjęty przez Radę Miejską
  Rada Miejska Konstancin-Jeziorna w środę (15 grudnia) zatwierdziła budżet gminy na 2022 rok. Dochody samorządu w przyszłym roku wyniosą 178,1 mln zł, a wydatki 210,7 mln zł. Za przyjęciem budżetu było 17 radnych, przeciwko – 1.
  Kadr z transmisji sesji rady miejskiej. Przy stole prezydialnym siedzą trzy osoby, w górnym prawym rogu wyświetlane są wyniki głosowania nad budżetem gminy na 2022 rok: 17 za, 1 przeciw, 0 wstrzymało się, 3 brak głosu i 0 nieobecni.
 • Budżet Gminy Konstancin-Jeziorna na 2021 rok
  63 miliony na oświatę, 44 miliony na rodzinę i pomoc społeczną, 33 miliony na inwestycje – to tylko część ambitnego planu finansowego na trudne czasy. Rada Miejska jednogłośnie przyjęła budżet gminy Konstancin-Jeziorna na 2021 rok.
  Po lewej stronie: tekst w trzech wierszach – Konstancin-Jeziorna, budżet 2021 oraz zielone logo w kształcie trzech listków i kropli wody z tekstem – Konstancin-Jeziorna – więcej niż uzdrowisko, po prawej stronie: zdjęcie urzędu miasta i gminy – budynek piętrowy z czerwonej cegły.