Miasta partnerskie | Konstancin-Jeziorna

Miasta partnerskie

Gmina Konstancin-Jeziorna podpisała umowy o partnerskiej współpracy z sześcioma miastami: Hranice (Czechy), Denzlingen (Niemcy), Krzemieniec (Ukraina), Nowa Wilejka (Litwa), Pisogne (Włochy), Saint-Germain-en-Laye (Francja) oraz protokół współpracy z miastem Cēsis (Łotwa).

 • Komitet miast partnerskich ma nowego przewodniczącego
  Zmiany w Komitecie Miast Partnerskich Konstancina-Jeziorny. Jego nowym przewodniczącym został Wojciech Guszkowski. Zastąpił on Piotra Stankiewicza, który w ubiegłym roku zrezygnował z pełnienia tej funkcji.
  Sala konferencyjna urzędu. Na pierwszym planie dwaj mężczyźni siedzący przy jasnobrązowym stole, na którym stoi mikrofon, butelki z wodą i szklanki, jeden z nich mówi do mikrofonu. Dalej pod ścianą z czerwonej cegły stoi jasnobrązowy stół, za którym siedzą dwaj mężczyźni – burmistrz i jego zastępca.
 • Pisogne (Włochy)
  Umowa partnerska Konstancina-Jeziorny z Pisogne została podpisana 6 czerwca 2008 r. Uroczyście sygnowali ją ówcześni burmistrzowie miast: Oscar Panigada i Marek Skowroński. Obejmuje ona współpracę w zakresie kultury, sztuki, edukacji i sportu.
  Widok z góry części miasta położonego nad jeziorem, z portem i historyczną zabudową
 • Cēsis (Łotwa)
  Protokół współpracy Konstancina-Jeziorny z Cēsis został podpisany 27 stycznia 2009 r. Uroczyście sygnowali go ówcześni burmistrzowie miast: Gintsa Šķendersa i Marek Skowroński. Obejmuje ona współpracę w zakresie kultury, sztuki, edukacji i sportu. 
  Widok z lotu ptaka miasta ze starą zabudową, na pierwszym planie budowla sakralna z wysoką wieżą, w tle widoczne fragmentu budowli zamkowej
 • Saint-Germain-en-Laye (Francja)
  Umowa partnerska Konstancina-Jeziorny z  Saint-Germain-en-Laye została podpisana 5 kwietnia 1992 r. Uroczyście sygnowali ją ówcześni burmistrzowie miast: Michel Péricard oraz Józef Hlebowicz. Obejmuje ona współpracę w zakresie kultury, sztuki,…
  Duży kamienny zamek o renesansowej architekturze bryły z elementami gotyku, przed zamkiem ulica
 • Nowa Wilejka (Litwa)
  Umowa partnerska Konstancina-Jeziorny z Nową Wilejką została podpisana 20 marca 2009 r. Uroczyście sygnowali ją ówcześni włodarze miast: Jurijus Gridiuško i Marek Skowroński. Obejmuje ona współpracę w zakresie kultury, oświaty, sport i pomocy…
  Widok z góry na pokryte śniegiem miasto. W centralnej części, pośród drzew iglastych znajduje się kościół z wysoką wieżą. W tle panorama gór oraz wielobarwne niebo z zachodzącym słońcem.
 • Krzemieniec (Ukraina)
  Umowa partnerska Konstancina-Jeziorny z Krzemieńcem została podpisana 27 kwietnia 2007 r. Uroczyście sygnowali ją ówcześni burmistrzowie miast: Marek Skowroński i Leonid Kiczaty.
  Widok z lotu ptaka na historyczną część miasta Krzemieniec, widoczne stare budynki, z kolorowymi elewacjami. Przestrzeń wypełniają grupy drzew.