15 marca mija termin płatności pierwszej raty podatku | Konstancin-Jeziorna

15 marca mija termin płatności pierwszej raty podatku

14-03-2024

Przypominamy! W piątek (15 marca) upływa termin zapłaty pierwszej raty podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych. Płatności należy dokonać na indywidualny numer rachunku bankowego wskazany w decyzji podatkowej. 

Decyzje podatkowe są wydawane corocznie. Wyjątek stanowią te podatki, dla których wysokość rocznego zobowiązania nie przekracza 9,80 zł, czyli równowartości kosztów wysyłki. Podobnie jak w latach ubiegłych – te dotyczące podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i łącznego zobowiązania pieniężnego – zostały wysłane do mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Płatność w ratach

Niezmiennie, gdy wysokość podatku przekracza kwotę 100 zł płatny jest on w czterech ratach, zawsze do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada – wyjątkiem jest podatek od środków transportowych, który należy uiścić do 15 lutego (pierwsza rata) i do 15 września (druga rata). Jeśli termin płatności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, podatek należy wpłacić najpóźniej w dniu następnym. Przypominamy! Płatności dokonywane są na indywidualny numer rachunku bankowego przypisany do danej nieruchomości. Numer rachunku znajduje się w otrzymanych decyzjach podatkowych. 

Stawki podatkowe

W 2024 r. w gminie Konstancin-Jeziorna obowiązują dotychczasowe stawki podatków od nieruchomości i środków transportowych. Dobra wiadomość dotyczy także rolników, dla których w październiku 2023 r. radni miejscy przyjęli uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na 2024 r. Jest ona podstawą obliczenia podatku rolnego. Rolnicy zapłacą 187,50 zł za 1 ha przeliczeniowy, zaś właściciele pozostałych gruntów rolnych – 375 zł za 1 ha fizyczny. Niestety wyższy jest podatek leśny, którego wysokość jest niezależna od samorządu. W 2024 r. wynosi on 72,0346 zł od 1 ha. 

Informacje i druki

Szczegółowe informacje oraz niezbędne druki do pobrania dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: Gmina/Opłaty i podatki.

 

Autor
Agnieszka Jarzębska-Isio