Uchwała krajobrazowa | Konstancin-Jeziorna

Uchwała krajobrazowa

Koniec reklamowego chaosu w uzdrowisku. Konstancin-Jeziorna dołączył do niewielkiego grona polskich samorządów, które postanowiły uporządkować przestrzeń publiczną. Od 28 kwietnia 2021 r. na terenie całej gminy obowiązuje uchwała krajobrazowa. Wprowadza ona nowe zasady estetyzacji miasta i wsi, do których trzeba się dostosować.

Porządkowanie przestrzeni publicznej w gminie Konstancin-Jeziorna to efekt przyjętej 24 lutego 2021 r. przez Radę Miejską uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane (do pobrania poniżej). Tzw. uchwała krajobrazowa jest aktem prawa miejscowego. 13 kwietnia 2021 r. została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i 28 kwietnia 2021 r. weszła w życie.

Zakazy i wymagania

Uchwała wprowadza na terenie całej gminy Konstancin-Jeziorna całkowity zakaz umieszczania w przestrzeni publicznej tablic i urządzeń reklamowych. Dopuszczalne są jedynie szyldy informujące o prowadzonej działalności. Muszą one jednak spełniać szczegółowe wymagania określone w ww. uchwale. To jeszcze nie wszystko. Banerów, plakatów, szyldów itp. nie wolno umieszczać także na ogrodzeniach posesji, które od teraz również muszą spełniać określone standardy. Uchwała krajobrazowa opisuje zasady ich sytuowania i gabaryty. Od 28 kwietnia 2021 r. zabroniona jest m.in. budowa ogrodzeń pełnych. Nowe przepisy dotyczą wszystkich – zarówno osób fizycznych, jak i innych podmiotów, w tym gospodarczych.

Reklamy muszą zniknąć

Właściciele tablic i urządzeń reklamowych istniejących w dniu wejścia w życie uchwały krajobrazowej mają na ich likwidację czas do 28 kwietnia 2022 r. Termin ten jest ostateczny i nieprzekraczalny. Za opóźnienie, samowolę reklamową i niestosowanie się do zapisów uchwały przewidziano kary finansowe.

Jeżeli masz pytania dotyczące zapisów uchwały skontaktuj się z Wydziałem Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy (tel.: 22 484 23 92). 

Do pobrania
Załącznik Size
Uchwała nr 333/VIII/24/2021 538.12 KB