Budżet gminy na 2024 rok przyjęty jednogłośnie | Konstancin-Jeziorna

Budżet gminy na 2024 rok przyjęty jednogłośnie

20-11-2023

Rada Miejska Konstancin-Jeziorna przyjęła w środę (20 grudnia) uchwałę budżetową na 2024 rok. Wszyscy radni biorący udział w głosowaniu byli jednomyślni – za przyjęciem planu finansowego na nadchodzące 12 miesięcy opowiedziało się 17 osób, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Projekt planu finansowego gminy Konstancin-Jeziorna na 2024 r. był w minionych tygodniach przedmiotem posiedzeń wszystkich komisji Rady Miejskiej, podczas których radni zapoznawali się z głównymi założeniami budżetu i formułowali swoje wnioski. Zostały one poddane pod głosowanie na 63. sesji, która odbyła się w środę (20 grudnia).

Wszyscy „za”

Zarówno projekt budżetu, jak i wieloletnia prognoza finansowa zostały pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Za przyjęciem planu finansowego na 2024 r. opowiedzieli się też wszyscy radni biorący udział w głosowaniu – 17 osób. – Bardzo serdecznie dziękuję za uchwalenie budżetu gminy oraz WPF na lata 2024–2030 – powiedział po głosowaniu burmistrz Kazimierz Jańczuk. – Podjęte przez państwa decyzje oznaczają, że od 2 stycznia 2024 r. konstancińscy urzędnicy rozpoczynają realizację zaplanowanych zadań, spełniając przy tym oczekiwania mieszkańców.

Budżet w liczbach

Zakładane w przyszłym roku dochody gminy wyniosą 232 958 416 zł, w tym bieżące – 196 300 121 zł oraz majątkowe w kwocie 36 658 295 zł i tradycyjnie pochodzić będą głównie z wpływów m.in. z: PIT, CIT, podatków i opłat lokalnych, sprzedaży gminnych nieruchomości, subwencji ogólnej oraz realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami. Po stronie wydatków zaplanowano 256 749 096 zł, w tym bieżące w kwocie 201 651 931 zł i majątkowe – 55 097 165 zł. Które obszary pochłoną najwięcej środków? Tradycyjnie będą to oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza – blisko 90 mln zł. Dalej są: gospodarka komunalna i ochrona środowiska – ponad 37 mln zł, transport i łączność – 33 mln zł, administracja publiczna – 25 mln zł, pomoc społeczna – 12 mln zł oraz rolnictwo i łowiectwo – ponad 11 mln zł oraz różne rozliczenia – prawie 10 mln zł. Konstanciński samorząd od lat płaci też „haracz” na rzecz biedniejszych gmin. W 2024 r. planowana kwota „janosikowego” to niemal 9 mln zł.

Inwestycje

Na inwestycje i zakupy inwestycyjne gmina planuje przeznaczyć 55 mln zł. Przyszły rok to kontynuacja realizowanych już zadań i ich zabezpieczenie w planie finansowym oraz rozpoczęcie nowych inwestycji. Na liście są m.in.:

 • budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna – 5,5 mln zł;
 • budowa budynku administracyjno-biurowego dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie – 4,6 mln zł;
 • przebudowa ul. Mickiewicza w Konstancinie-Jeziornie – 3,8 mln zł;
 • przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Konstancinie-Jeziornie – 3,5 mln zł;
 • przebudowa dróg w Czarnowie – 3,2 mln zł;
 • przebudowa, wraz z infrastrukturą, ul. Uzdrowiskowej w Konstancinie-Jeziornie – 3 mln zł;
 • budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w północno-wschodniej części gminy Konstancin-Jeziorna – 2,6 mln zł;
 • przebudowa dróg, wraz z odwodnieniem, na terenie Skolimowa północno-zachodniego – 2 mln zł;
 • przebudowa toru wrotkarskiego i boiska przy Szkole Podstawowej nr 4 w Słomczynie – 2 mln zł;
 • rozbudowa budynku OSP w Gassach – 1,5 mln zł;
 • budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Kierszku – 1,5 mln zł;
 • budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego – 1,1 mln zł;
 • izolacja fundamentów i przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Konstancinie-Jeziornie – 1 mln zł;
 • przebudowa i modernizacja dachu w Szkole Podstawowej nr 3 w Konstancinie-Jeziornie – 1 mln zł;
 • projekt i budowa domu ludowego w Parceli – 1 mln zł;
 • budowa ul. Śnieżnej w Słomczynie – 1 mln zł.

Deficyt

Budżet na 2024 r. zakłada deficyt w wysokości ponad 23,8 mln zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (15,5 mln zł), pożyczek z Wojewódzkiego oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nieco ponad 8,2 mln zł). Warto też przypomnieć, że gmina Konstancin-Jeziorna od lat może pochwalić się zerowym zadłużeniem. To, jeszcze w 2011 r., kiedy Kazimierz Jańczuk obejmował fotel burmistrza, wynosiło ponad 12,5 mln zł. W kolejnych latach, dzięki racjonalnej i oszczędnej realizacji wydatków, zadłużenie to systematycznie malało – w 2017 r. wynosiło 664 tys. zł, w 2018 r. już tylko 37 tys. zł, a od 2019 r. – 0 zł. – To dobrze wyważony i bezpieczny budżet, z realizacją wielu inwestycji, na które czekają mieszkańcy naszej gminy – podkreśla Kazimierz Jańczuk, burmistrz Konstancina-Jeziorny.

Autor
Patryk Siepsiak

Najnowsze aktualności

 • autobus na ulicy

  Od soboty wakacyjne zmiany w komunikacji publicznej

  Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie od najbliższej soboty (22 czerwca) wprowadza wakacyjną organizację komunikacji miejskiej. Niewielkie zmiany w rozkładach jazdy obejmą także wybrane linie autobusowe kursujące po gminie Konstancin-Jeziorna i będą obowiązywać do 31 sierpnia.
 • Kobieta stoi na tle ściany z czerwonej cegły

  Nowy wydział w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna

  W konstancińskim magistracie powstał Wydział Rozwoju, Polityki Gospodarczej i Komunikacji Społecznej. Będzie on odpowiedzialny m.in. za współpracę samorządu z mieszkańcami, przedsiębiorcami, a także organizacjami pozarządowymi i klubami sportowymi.