Budowa drogi gminnej na odcinku od ul. Wojewódzkiej do ul. Rycerskiej | Konstancin-Jeziorna

Budowa drogi gminnej na odcinku od ul. Wojewódzkiej do ul. Rycerskiej

Budowa drogi gminnej na odcinku od ul. Wojewódzkiej do ul. Rycerskiej wraz z budową i przebudową sieci uzbrojenia terenu w Konstancinie-Jeziornie

27 września 2021 r. gmina podpisała umowę z Województwem Mazowieckim na realizacje zadania pn „Budowa drogi gminnej na odcinku od ul. Wojewódzkiej do ul. Rycerskiej wraz z budową i przebudową sieci uzbrojenia terenu w Konstancinie-Jeziornie”

Zadanie obejmowało budowę odcinka drogi gminnej klasy D (dojazdowej), pomiędzy Szkołą Podstawową nr 1 a Ośrodkiem Pomocy Społecznej wraz chodnikami, oświetleniem, odwodnieniem i miejscami postojowymi.

Wszystkie powierzchnie utwardzone wykonane zostały z kostki betonowej bezfazowej. Inwestycja przyczyniła się do poprawy dostępności komunikacyjnej zlokalizowanych w swoim sąsiedztwie obiektów użyteczności publicznej tj. Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Wojewódzkiej i Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Rycerskiej. Dzięki jej realizacji skrócony został dystans i czas dojazdu do tych obiektów, a same obiekty są połączone bezpośrednią drogą. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań technicznych, takich jak energooszczędne lampy LED oraz system odwodnienia z retencją w postaci skrzynek rozsączających, realizacja inwestycji sprzyjać będzie ochronie środowiska i klimatu.

Operacja pn. „Budowa drogi gminnej na odcinku od ul. Wojewódzkiej do ul. Rycerskiej wraz z budową i przebudową sieci uzbrojenia terenu w Konstancinie-Jeziornie” jest współfinansowana przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
 

 

Grafika – cztery logotypy obok siebie. Od lewej: niebieski prostokąt z 3 kolorowymi gwiazdkami i napis Fundusze Europejskie Polska Cyfrowa, biało-czerwony prostokąt i napis Rzeczypospolita Polska, niebieski wielobok wypełniony żółtymi kropkami i napis Centrum Projektów Polska Cyfrowa, niebieski prostokąt, a w nim  są w okręgu ułożone gwiazdki i napis Unia Europejska, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.