Cyfrowa Gmina | Konstancin-Jeziorna

Cyfrowa Gmina

Projekt realizowany na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze 3082/1/2021 z dnia 27 stycznia 2022 r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna w projekcie stawia na rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia zgodnie z Programem Operacyjnym Polska Cyfrowa, V oś priorytetowa. W związku z posiadaną infrastrukturą informatyczną Urząd Gminy Konstancin-Jeziorna zakupił nowe urządzenie UTM wraz z sygnaturami. Ponadto gmina do posiadanego już urządzenia kupiła aktualne sygnatury i wsparcie techniczne UTM-a. Przystosowanie starego urządzenia musiało podlegać dzisiejszym realiom, aby zapewnić prawidłowy poziom bezpieczeństwa. W ramach projektu został przeprowadzony również audyt bezpieczeństwa. Wdrożenie nowego systemu zbudowanego z urządzeń UTM w celu zarządzania usługami bezpieczeństwa urzędu na najwyższym poziomie było priorytetowe. Celem projektu było wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

  • Wartość projektu: 99 150,30 zł,
  • Wysokość dofinansowania: 100 %.

Logo Funduszy Europejskich oraz flagi Polski i Unii Europejskiej

Logo programu Cyfrowa Gmina