Dotacja celowa – organizacja opieki nad dziećmi do lat 3 | Konstancin-Jeziorna

Dotacja celowa – organizacja opieki nad dziećmi do lat 3

17 listopada 2021 r. gmina Konstancin-Jeziorna podpisała umowę z Wojewodą Mazowieckim w sprawie przekazania dofinansowania z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Celem programu jest zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów poprzez działania polegające na zapewnieniu dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Gmina Konstancin-Jeziorna otrzymała dofinansowanie na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki w Gminnym Żłobku nr 1, przy ul. Anny Walentynowicz 3A. Przeznaczone ono jest na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem 75 miejsc opieki, w szczególności na wynagrodzenia personelu, dostawę mediów, koszty związane z utrzymaniem czystości lokalu.

Całkowity koszt dofinansowania wyniósł 81 000,00 zł.
Całkowita wartość zadania 1 873 629,13 zł.

Z lewej strony flaga Polski z prawej strony herb Polski