MIAD Mazowsze 2020 dla ogrodu działkowego Papirus 1 | Konstancin-Jeziorna

MIAD Mazowsze 2020 dla ogrodu działkowego Papirus 1

W dniu 13 lipca 2020 r. w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2020” gmina Konstancin-Jeziorna podpisała umowę dotacyjną ze środków finansowych budżetu województwa mazowieckiego na zadanie pod nazwą „Remont alei głównej oraz bocznej ogrodu PAPIRUS 1 przy ul. Literatów w Konstancinie-Jeziornie”.

Zadanie polegało na dokończeniu remontu alei głównej oraz remoncie alei bocznej na terenie ogrodu PAPIRUS 1 przy ul. Literatów w Konstancinie-Jeziornie.
Remont obejmował utwardzenie za pomocą ekologicznych płyt ażurowych alei głównej ogrodu na długości około 80 mb oraz alei bocznej od strony skarpy na długości około 80 mb. Prace te znacznie polepszyły infrastrukturę ogrodu PAPIRUS 1 oraz wpłynęły korzystnie na warunki użytkowania i bezpieczeństwo działkowców.

Kwota dofinansowania wyniosła 10 000,00 zł.

Znaki graficzne: z lewej strony nazwa MIAD w kolorze czarnym, pośrodku napis Mazowsze w kolorze czerwonym, pod nią napis Serce Polski w kolorze czarnym, z prawej strony napis 2020 w kolorze czarnym